Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Nationale testfaciliteter og demonstrationsanlæg for vandteknologi og klimatilpasning

Der udbydes etablering af nationale testfaciliteter og demonstrationsanlæg på vandteknologiområdet.
o Testfaciliteterne skal styrke innovationskæden i vandsektoren og styrke efterspørgslen efter dansk vandteknologi.
o Testfaciliteterne skal bestå af en fysisk adgang til forsøgshaller, laboratorier eller testcentre.
o Testfaciliteterne skal sikre, at flest muligt mindre og mellemstore virksomheder mod betaling kan gennemføre forsøg med grundvand, spildevand og overfladevand.
o Testfaciliteterne skal have tilknytning til en førende uddannelsesinstitution samt tilknytning til eksisterende større renseanlæg og vandværk (og/eller kildeplads).
o Testfaciliteterne skal være økonomisk selvbærende efter etablering.
o Der ses gerne en form for konsortiedannelse bag etableringen af testfaciliteterne.

Opgaven vurderes at være omfattet af bilag 2B i Udbudsdirektivet, hvorfor kun enkelte af Udbudsdirektivets bestemmelser er gældende for dette udbud. Potentielle tilbudsgivere opfordres derfor til at være meget omhyggelige med at orientere sig om procedurer mv. som de fremgår af nærværende bekendtgørelse af udbud, og eventuelt senere meddelelser. Der forventes dog anvendt en procedure, der i store træk svarer til begrænset udbud efter Udbudsdirektivet.

Der afholdes informationsmøde onsdag den 9. januar 2013 kl.15.00 hos Naturstyrelsen. Tilmelding til mødet skal ske senest mandag den 7. januar 2013 til AndersBrinch.Larsen@grontmij.dk. Det kan vise sig nødvendigt at begrænse deltagerantallet.

Anmodninger om deltagelse (prækvalifikation) sendes pr. e-mail til den nævnte adresse for kontaktpersonen.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-01-2013) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-01-2013)
Titel Nationale testfaciliteter og demonstrationsanlæg for vandteknologi og klimatilpasning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Der udbydes etablering af nationale testfaciliteter og demonstrationsanlæg på vandteknologiområdet.
o Testfaciliteterne skal styrke innovationskæden i vandsektoren og styrke efterspørgslen efter dansk vandteknologi.
o Testfaciliteterne skal bestå af en fysisk adgang til forsøgshaller, laboratorier eller testcentre.
o Testfaciliteterne skal sikre, at flest muligt mindre og mellemstore virksomheder mod betaling kan gennemføre forsøg med grundvand, spildevand og overfladevand.
o Testfaciliteterne skal have tilknytning til en førende uddannelsesinstitution samt tilknytning til eksisterende større renseanlæg og vandværk (og/eller kildeplads).
o Testfaciliteterne skal være økonomisk selvbærende efter etablering.
o Der ses gerne en form for konsortiedannelse bag etableringen af testfaciliteterne.

Opgaven vurderes at være omfattet af bilag 2B i Udbudsdirektivet, hvorfor kun enkelte af Udbudsdirektivets bestemmelser er gældende for dette udbud. Potentielle tilbudsgivere opfordres derfor til at være meget omhyggelige med at orientere sig om procedurer mv. som de fremgår af nærværende bekendtgørelse af udbud, og eventuelt senere meddelelser. Der forventes dog anvendt en procedure, der i store træk svarer til begrænset udbud efter Udbudsdirektivet.

Der afholdes informationsmøde onsdag den 9. januar 2013 kl.15.00 hos Naturstyrelsen. Tilmelding til mødet skal ske senest mandag den 7. januar 2013 til AndersBrinch.Larsen@grontmij.dk. Det kan vise sig nødvendigt at begrænse deltagerantallet.

Anmodninger om deltagelse (prækvalifikation) sendes pr. e-mail til den nævnte adresse for kontaktpersonen.
Annonceret 19-12-2012 kl. 19.30
Deadline 21-01-2013 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Omkostninger
Uddybning af tildelingskriterier Bedste tilbud opnået indenfor den maksimale tilbudssum på 5,5 mio. DKK.
Dokumenter
Ordregiver Naturstyrelsen
Skønnet kontraktsum 5500000 DKK
Udvælgelseskriterier Alle potentielle tilbudsgivere skal underskrive en erklæring om at de ikke er omfattet af nogle af de forhold, der iht. Udbudsdirektivets (2004/18/EF) art. 45, stk. 1 eller stk. 2, liter a), b), c), e), eller f) kan føre til udelukkelse fra offentlig kontrakter. Alle eventuelle partnere i et joint venture eller konsortium skal underskrive en sådan erklæring.

Desuden fremsendes oplysninger om følgende:
• Tilbudsgivers forretningsmæssige kapacitet
• Tilbudsgivers innovative kapacitet
• Tilbudsgivers finansielle og økonomiske kapacitet
• Tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet

Tilbudsgivers forretningsmæssige og innovative kapacitet beskrives med henvisning til hvilke ressourcer man råder over indenfor henholdsvis forretning og innovation, og som kan stilles til rådighed for opbygning og drift af de nævnte testfaciliteter.

Tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet dokumenteres med oplysninger om årlig omsætning, både samlet og indenfor det fagområde kontrakten vedrører, de seneste 3 år, samt oplysning om egenkapital og soliditetsgrad ved afslutning af seneste regnskabsperiode.

Tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet skal dokumenteres ved oplysninger om antal ansatte (fuldtidsækvivalenter) der de seneste 3 år har været beskæftiget med sammenlignelige aktiviteter, samt beskrivelse af erfaringer fra tidligere deltagelse i sammenlignelige projekter.
Adresse Haraldsgade 53
2100
København Ø
WWW: www.nst.dk
CPV kode 98390000-3 - Andre tjenesteydelser
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anders Brinch Larsen
Kontakt E-mail: AndersBrinch.Larsen@grontmij.dk
Telefon: +45 43486060
Modtagers firmanavn Grontmij A/S
Adresse for modtagelse af tilbud AndersBrinch.Larsen@grontmij.dk
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[14-01-2013 09:00:25]
I forbindelse med ovennævnte informationsmøde d. 9. januar 2013 blev deltagerne gjort bekendt med det materiale, der hermed vedhæftes.

Åbn tidligere version 19-12-2012 Luk tidligere version 19-12-2012
Titel Nationale testfaciliteter og demonstrationsanlæg for vandteknologi og klimatilpasning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Der udbydes etablering af nationale testfaciliteter og demonstrationsanlæg på vandteknologiområdet.
o Testfaciliteterne skal styrke innovationskæden i vandsektoren og styrke efterspørgslen efter dansk vandteknologi.
o Testfaciliteterne skal bestå af en fysisk adgang til forsøgshaller, laboratorier eller testcentre.
o Testfaciliteterne skal sikre, at flest muligt mindre og mellemstore virksomheder mod betaling kan gennemføre forsøg med grundvand, spildevand og overfladevand.
o Testfaciliteterne skal have tilknytning til en førende uddannelsesinstitution samt tilknytning til eksisterende større renseanlæg og vandværk (og/eller kildeplads).
o Testfaciliteterne skal være økonomisk selvbærende efter etablering.
o Der ses gerne en form for konsortiedannelse bag etableringen af testfaciliteterne.

Opgaven vurderes at være omfattet af bilag 2B i Udbudsdirektivet, hvorfor kun enkelte af Udbudsdirektivets bestemmelser er gældende for dette udbud. Potentielle tilbudsgivere opfordres derfor til at være meget omhyggelige med at orientere sig om procedurer mv. som de fremgår af nærværende bekendtgørelse af udbud, og eventuelt senere meddelelser. Der forventes dog anvendt en procedure, der i store træk svarer til begrænset udbud efter Udbudsdirektivet.

Der afholdes informationsmøde onsdag den 9. januar 2013 kl.15.00 hos Naturstyrelsen. Tilmelding til mødet skal ske senest mandag den 7. januar 2013 til AndersBrinch.Larsen@grontmij.dk. Det kan vise sig nødvendigt at begrænse deltagerantallet.

Anmodninger om deltagelse (prækvalifikation) sendes pr. e-mail til den nævnte adresse for kontaktpersonen.
Annonceret 19-12-2012 kl. 19.30
Deadline 21-01-2013 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Omkostninger
Uddybning af tildelingskriterier Bedste tilbud opnået indenfor den maksimale tilbudssum på 5,5 mio. DKK.
Ordregiver Naturstyrelsen
Skønnet kontraktsum 5500000 DKK
Udvælgelseskriterier Alle potentielle tilbudsgivere skal underskrive en erklæring om at de ikke er omfattet af nogle af de forhold, der iht. Udbudsdirektivets (2004/18/EF) art. 45, stk. 1 eller stk. 2, liter a), b), c), e), eller f) kan føre til udelukkelse fra offentlig kontrakter. Alle eventuelle partnere i et joint venture eller konsortium skal underskrive en sådan erklæring.

Desuden fremsendes oplysninger om følgende:
• Tilbudsgivers forretningsmæssige kapacitet
• Tilbudsgivers innovative kapacitet
• Tilbudsgivers finansielle og økonomiske kapacitet
• Tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet

Tilbudsgivers forretningsmæssige og innovative kapacitet beskrives med henvisning til hvilke ressourcer man råder over indenfor henholdsvis forretning og innovation, og som kan stilles til rådighed for opbygning og drift af de nævnte testfaciliteter.

Tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet dokumenteres med oplysninger om årlig omsætning, både samlet og indenfor det fagområde kontrakten vedrører, de seneste 3 år, samt oplysning om egenkapital og soliditetsgrad ved afslutning af seneste regnskabsperiode.

Tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet skal dokumenteres ved oplysninger om antal ansatte (fuldtidsækvivalenter) der de seneste 3 år har været beskæftiget med sammenlignelige aktiviteter, samt beskrivelse af erfaringer fra tidligere deltagelse i sammenlignelige projekter.
Adresse Haraldsgade 53
2100
København Ø
WWW: www.nst.dk
CPV kode 98390000-3 - Andre tjenesteydelser
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anders Brinch Larsen
Kontakt E-mail: AndersBrinch.Larsen@grontmij.dk
Telefon: +45 43486060
Modtagers firmanavn Grontmij A/S
Adresse for modtagelse af tilbud AndersBrinch.Larsen@grontmij.dk