Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering af rådgivningsopgaver i forbindelse med projekter på 6 danske herregårde: Arkitektrådgivning

Arkitekter opfordres af Realdania til at ansøge om tildeling af rådgivningsopgaver i forbindelse med 6 separate projekter under kampagnen ”Fremtidens Herregård”.

Rådgivningsopgaven omfatter i første omgang videreudvikling af den enkelte herregårdsejers projektidé. Videreudviklingen skal resultere i et skitseforslag, som danner grundlag for, at der tages endelig beslutning om realisering af projektet. Hvis der tages beslutning om at realisere projektet, vil der være tale om en total-rådgivningsopgave.

Det er de enkelte herregårdsejere, der er kontraktpart og bygherre på hver deres projekt.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-10-2013) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-10-2013)
Titel Annoncering af rådgivningsopgaver i forbindelse med projekter på 6 danske herregårde: Arkitektrådgivning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Arkitekter opfordres af Realdania til at ansøge om tildeling af rådgivningsopgaver i forbindelse med 6 separate projekter under kampagnen ”Fremtidens Herregård”.

Rådgivningsopgaven omfatter i første omgang videreudvikling af den enkelte herregårdsejers projektidé. Videreudviklingen skal resultere i et skitseforslag, som danner grundlag for, at der tages endelig beslutning om realisering af projektet. Hvis der tages beslutning om at realisere projektet, vil der være tale om en total-rådgivningsopgave.

Det er de enkelte herregårdsejere, der er kontraktpart og bygherre på hver deres projekt.
Deadline 31-10-2013 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Omkostninger
Dokumenter
Ordregiver REALDANIA // CVR:55542228
Adresse Jarmers Plads 2
1551
København V
CPV kode 71200000-0 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
45212350-4 - Bygninger af særlig historisk eller arkitektonisk værdi
71210000-3 - Arkitektrådgivning
SMV venligt Nej
Kontaktperson Signe Marie Rohde
Kontakt E-mail: smr@bygningsarv.dk
Telefon: +45 40260406
Modtagers firmanavn Dansk Bygningsarv A/S
Adresse for modtagelse af tilbud Borgergade 111, 1300 København K