Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Danmark-Frederikshavn: Kommunikationsnet 2014/S 062-104691 (Udbud annulleret)Kommunikationsnet

Åbn dokument 3 (30-05-2014) Luk dokument 3 (30-05-2014)
Titel Danmark-Frederikshavn: Kommunikationsnet 2014/S 103-180247
Kort beskrivelse

Kommunikationsnet

Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer
Annonceret 30-05-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Adresse
CPV kode 32412000-4 - Kommunikationsnet
32500000-8 - Telekommunikationsleverancer
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 2 (28-03-2014) Luk dokument 2 (28-03-2014)
Titel Danmark-Frederikshavn: Kommunikationsnet 2014/S 062-104691
Kort beskrivelse

Kommunikationsnet

Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer
I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

10.04.2014 (13:00)

IV.3.8) Åbning af bud:

10.04.2014 (13:01)

Læses:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

02.05.2014 (13:00)

IV.3.8) Åbning af bud:

02.05.2014 (13:01)

Annonceret 28-03-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 02-05-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Frederikshavns Kommune
Adresse Frederikshavns Rådhus, Rådhus Allé 100
9900
Frederikshavn
CPV kode 32412000-4 - Kommunikationsnet
32500000-8 - Telekommunikationsleverancer
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 1 (25-02-2014) Luk dokument 1 (25-02-2014)
Titel Danmark-Frederikshavn: Kommunikationsnet 2014/S 039-064300
Kort beskrivelse

Kommunikationsnet

Frederikshavn Kommune udbyder en offentlig kontrakt på vegne af de myndigheder i region Nordjylland, som er nævnt under pkt. VI.3).

Kontrakten omfatter internetopkoblinger og datakommunikationsforbindelser uden forbrugsafregning. Brugen af internetopkoblingerne kan bl.a. være til brug for institutioner, hjemmearbejdspladser samt til TeleCare Nord patienter, men brugen er ikke begrænset hertil. Internetopkoblingen vil ske på enten privatadresser, herunder postadresser samt eventuelle sommerhusadresser og lignende adresser eller en af kommunens institutioner. Internetopkoblingen må forventes anvendt til såvel arbejdsbrug som til fri brug for beboeren på adressen.

Datakommunikationsforbindelserne skal anvendes til sammenkobling af kundens lokationer. Levering skal ske som angivet i kontrakten. Leveringen er begrænset til adresser inden for myndighedernes lokationer, medarbejders adresser inden for myndighedens geografiske område i Nordjylland jf. kontraktbilag 2.

Den samlede leverance vil omfatte et stort antal internetopkoblinger og datakommunikationsforbindelser med krav til høj båndbredde. Da leverancen i noget omfang antages at medføre, at leverandøren skal etablere og udvide egen netværksinfrastruktur, har kunden stillet lempelige krav til leveringsfrister på forbindelserne, jf. kontrakten.

Det forventes endvidere, at der for internetopkoblinger til hjemmearbejdspladser vil være en vis indfasningsperiode, hvor leverandøren er berettiget til at levere en midlertidig, lavere båndbredde indtil den korrekte båndbredde kan leveres på adressen. Denne midlertidige, lavere båndbredde er specificeret i kontrakten samt i kontraktbilag 2.

Priser på kontraktens ydelser er fastlåste i hele kontrakten løbetid og ydelserne er i vidt omfang omfattet af uopsigelighed. Samtidig er selve kontraktperioden uopsigelig i 6 år med mulighed for forlængelse i op til en samlet kontraktperiode på 8 år. Kombinationen af lempelige leveringsfrister, en lang kontrakt samt uopsigelighed af ydelser skal sikre både at kunden får leveret ydelser af høj kvalitet samt at leverandøren kan minimere sin økonomiske risiko.

Kontrakten omfatter optioner, der primært dækker flytning af internetforbindelser og datakommunikationsforbindelser. Optionerne skal håndtere myndighedernes behov for at flytte forbindelserne, såfremt en medarbejder eller institution flytter adresse eller afskediges/nedlægges. Optionerne giver myndigheder mulighed for at flytte eller nyetablere forbindelser op til et vist antal. Myndighederne hæfter kun for de faktiske etablerede forbindelser, selvom det maksimale antal forbindelser pr. option er højere.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Frederikshavns Kommune
Frederikshavns Rådhus, Rådhus Allé 100
Netplan
Martin Grotrian
9900
Frederikshavn
DANMARK
+45 22995256

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://frederikshavn.dk/Sider/Forside.aspx

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.ethics.dk/asp6/ethics.nsf

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ethics.dk/asp6/ethics.nsf

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Internetforbindelser til hjemmearbejdspladser, TeleHomeCare samt tilkøbsydelser og datakommunikationsforbindelser med eller uden internetforbindelse til myndighedernes institutioner.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

Leje

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Kommuner i Nordjylland samt Region Nordjylland.

NUTS-kode

DK05
,
DK050

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Frederikshavn Kommune udbyder en offentlig kontrakt på vegne af de myndigheder i region Nordjylland, som er nævnt under pkt. VI.3).

Kontrakten omfatter internetopkoblinger og datakommunikationsforbindelser uden forbrugsafregning. Brugen af internetopkoblingerne kan bl.a. være til brug for institutioner, hjemmearbejdspladser samt til TeleCare Nord patienter, men brugen er ikke begrænset hertil. Internetopkoblingen vil ske på enten privatadresser, herunder postadresser samt eventuelle sommerhusadresser og lignende adresser eller en af kommunens institutioner. Internetopkoblingen må forventes anvendt til såvel arbejdsbrug som til fri brug for beboeren på adressen.

Datakommunikationsforbindelserne skal anvendes til sammenkobling af kundens lokationer. Levering skal ske som angivet i kontrakten. Leveringen er begrænset til adresser inden for myndighedernes lokationer, medarbejders adresser inden for myndighedens geografiske område i Nordjylland jf. kontraktbilag 2.

Den samlede leverance vil omfatte et stort antal internetopkoblinger og datakommunikationsforbindelser med krav til høj båndbredde. Da leverancen i noget omfang antages at medføre, at leverandøren skal etablere og udvide egen netværksinfrastruktur, har kunden stillet lempelige krav til leveringsfrister på forbindelserne, jf. kontrakten.

Det forventes endvidere, at der for internetopkoblinger til hjemmearbejdspladser vil være en vis indfasningsperiode, hvor leverandøren er berettiget til at levere en midlertidig, lavere båndbredde indtil den korrekte båndbredde kan leveres på adressen. Denne midlertidige, lavere båndbredde er specificeret i kontrakten samt i kontraktbilag 2.

Priser på kontraktens ydelser er fastlåste i hele kontrakten løbetid og ydelserne er i vidt omfang omfattet af uopsigelighed. Samtidig er selve kontraktperioden uopsigelig i 6 år med mulighed for forlængelse i op til en samlet kontraktperiode på 8 år. Kombinationen af lempelige leveringsfrister, en lang kontrakt samt uopsigelighed af ydelser skal sikre både at kunden får leveret ydelser af høj kvalitet samt at leverandøren kan minimere sin økonomiske risiko.

Kontrakten omfatter optioner, der primært dækker flytning af internetforbindelser og datakommunikationsforbindelser. Optionerne skal håndtere myndighedernes behov for at flytte forbindelserne, såfremt en medarbejder eller institution flytter adresse eller afskediges/nedlægges. Optionerne giver myndigheder mulighed for at flytte eller nyetablere forbindelser op til et vist antal. Myndighederne hæfter kun for de faktiske etablerede forbindelser, selvom det maksimale antal forbindelser pr. option er højere.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32412000
,
32500000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms: 100 000 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: Option 1: Kategori A: Datakommunikationsforbindelse inkl. MPLS (1000 Mbit) inkl. 1 VRF. Op til 10 — værdi: ca. 800 000 DKK

Option 2: Kategori A1: Datakommunikationsforbindelse inkl. MPLS (1000 Mbit) og internetforbindelse (200 Mbit) inkl. 1 VRF. Op til 5 — værdi: ca. 640 000 DKK

Option 3: Kategori B: Datakommunikationsforbindelse inkl. MPLS (100 Mbit) inkl. 1 VRF. Op til 20 — værdi: ca. 800 000 DKK

Option 4: Kategori B1: Datakommunikationsforbindelse inkl. MPLS (100 Mbit) og internetforbindelse (40 Mbit), inkl. 1 VRF. Op til 50 — værdi: ca. 3 100 000 DKK

Option 5: Kategori C: Internetforbindelse (40 Mbit). Op til 1 400 — værdi: ca. 35 700 000 DKK

Option 6: Kategori C1: Internetforbindelse (40 Mbit) inkl. MPLS og 2 VRF. Op til 50 — værdi: ca. 1 350 000 DKK

Option 7: Kategori C2: Internetforbindelse (100 Mbit). Op til 15 — værdi: ca. 580 000 DKK

Option 8: Kategori C3: Internetforbindelse (1 000 Mbit) ( skal kunne levere op til 2 000 Mbit). Op til 5 — værdi: ca. 400 000 DKK

Option 9: Service Level Agreement niveau guld (SLA guld). Op til 200 — værdi: ca. 3 800 000 DKK

Option 10: Quality of Service (QoS). Op til 40 — værdi: ca. 100 000 DKK

Option 11: Installation og opsætning af ét VRF pr. forbindelse på kategori A og B inkl. MPLS. Op til 85 — værdi: ca. 150 000 DKK

Option 12: Installation og opsætning af MPLS på kategori C inkl. 2 VRF. Op til 120 — værdi: ca. 280 000 DKK

Option 13: 802.1x understøttelse på hjemmearbejdsplads CPE. Op til 1 000 — værdi: ca. 1 000 000 DKK

Option 14: Fast IP-adresse. Op til 500 — værdi: ca. 490 000 DKK

Option 15: Flytning af kategori A, A1, B og B1 og C2 og C3 — op til 900 af enten option 15 eller option 16

Option 16: Flytning af kategori C og C1: Internetforbindelse — op til 900 af enten option 15 eller option 16. Samlet værdi for option 15 og 16: ca. 9 000 000 DKK.

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2

Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:

måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 72 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsbetingelserne fremgår af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Samtlige deltagere i et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere. Deltagerne i et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder SKAL udfylde og aflevere en erklæring om solidarisk hæftelse mv. sammen med tilbuddet. Dette gøres ved at udfyldes egnethedsskema for konsortium.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Nedenstående dokumentation og information SKAL indføres i egnethedsvurderingsskema eller tro og love-erklæringen:

1) Tilbudsgivers navn, registreringsnummer og adresse samt angivelse af kontaktperson og e-mailadresse på kontaktperson.

2) Erklæring på tro og love om at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c anførte udelukkelsesgrunde.

3) Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997.

Såfremt tilbud fremsendes af et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne under nr. 1 til 3 afgives for hver enkelt virksomhed.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Nedenstående information SKAL indføres i egnethedsvurderingsskema: 4) Oplysning om tilbudsgivers omsætning inden for kontraktens område, jf. afsnit II.1.5), de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt tilbud fremsendes af et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne under nr. 4 afgives for hver enkelt virksomhed.

Hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de krævede oplysninger vedrørende sin finansielle og økonomiske kapacitet (f.eks. fordi tilbudsgiver er etableret inden for de seneste 3 år), skal tilbudsgiver vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (f.eks. revisorerklæring vedrørende tilbudsgivers kapitalforhold).

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet (f.eks. underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som tilbudsgiver) skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Tilbudsgiver skal have en omsætning inden for kontraktens område, jf. afsnit II.1.5), i sit senest afsluttede regnskabsår, på minimum 30 000 000 DKK ELLER en gennemsnitlig omsætning inden for kontraktens områder, jf. afsnit II.1.5), i de 3 seneste disponible regnskabsår på minimum 30 000 000 DKK.

III.2.3) Teknisk kapacitet
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

Internetforbindelser til hjemmearbejdspladser, TeleHomeCare samt tilkøbsydelser og datakommunikationsforbindelser med eller uden internetforbindelse til myndighedernes institutioner.

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

10.4.2014 - 13:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8) Åbning af bud

Dato: 10.4.2014 - 13:01

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Tilbud skal udarbejdes i henhold til udbudsbetingelsernes bestemmelser herom. Tilbud skal opfylde de i del III.2) angivne betingelser for deltagelse. Tilbudsgivere skal således som en del af tilbuddet afgive samtlige i pkt. III.2.1), III.2.2) og III.2.3) angivne oplysninger, erklæringer mv. for at indgå i tilbudsevalueringen. Det bemærkes at tilbudsgiver SKAL anvende egnethedsvurderingsskemaerne i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.2.1), III.2.2) og III.2.3). En tilbudsgiver kan basere sig på andres økonomiske og finansielle og/eller tekniske kapacitet, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2 og udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiveren og disse andre økonomiske aktører. Tilbudsgiveren skal i tilbuddet i givet fald godtgøre, at tilbudsgiveren er er berettiget til at disponere over de nødvendige ressourcer, fx. ved at fremlægge dokumentation for andres forpligtelser i så henseende. Til brug for godtgørelse af disse oplysninger SKAL tilbuddet indeholde udfyldte støtteerklæringer jf. udbudsbetingelsernes egnethedsvurderingsskema. Hver tilbudsgiver kan alene indsende ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af flere tilbudsgivere, fx. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiver sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Frist for modtagelse af tilbud fremgår af pkt. IV.3.4). For spørgsmål til udbudsmaterialet henvises der til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø.
DANMARK
+45 35291000

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er ikke et mæglingsorgan i Danmark

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbuddet: Ved klager over udbuddet skal klagen være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000
+45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

20.2.2014

Annonceret 25-02-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 10-04-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Frederikshavns Kommune
Adresse Frederikshavns Rådhus, Rådhus Allé 100
9900
Frederikshavn
CPV kode 32412000-4 - Kommunikationsnet
32500000-8 - Telekommunikationsleverancer
Udbudsform Offentligt udbud