Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2016/S 049-080798

Kort beskrivelse

NOPII-kommunerne ønsker at gennemføre et udbud af en innovativ totalløsning til medicinhåndtering til borgere, som skal tage afsæt i følgende formål:

1. At øge livskvalitet for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af medicin.

2. At den sundhedsfaglige kvalitet øges samtidigt med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin reduceres.

Løsningen skal forholde sig til hele medicinens rejse fra ordinering til indtagelse af borgeren. Der er særlig fokus på en teknologisk løsning, som kan skabe en sammenhængende og sikker medicindosering, samt en smartere måde at yde givning og påmindelse af medicinopgaven.

Målet med udbuddet er at etablere et faseinddelt samarbejde om færdigudvikling af løsningen (fase 1) og levering af en totalløsning (fase 2) inden for visiteret hjælp til medicinhåndtering i borgernes hjem.

Læs mere
Ordregiver Hjørring Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:080798-2016:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Forhåndsmeddelelse (27-02-2016)

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2016/S 041-066316

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066316-2016:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

NOPII-kommunerne ønsker at gennemføre et udbud af en innovativ totalløsning til medicinhåndtering til borgere, som skal tage afsæt i følgende formål:

1. At øge livskvalitet for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af medicin.

2. At den sundhedsfaglige kvalitet øges samtidigt med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin reduceres.

Løsningen skal forholde sig til hele medicinens rejse fra ordinering til indtagelse af borgeren. Der er særlig fokus på en teknologisk løsning, som kan skabe en sammenhængende og sikker medicindosering, samt en smartere måde at yde givning og påmindelse af medicinopgaven.

I dag estimeres de nordjyske kommuners omkostninger til medicinhåndtering til ca. 130-150 000 000 DKK om året.

Udbuddet vil blive gennemført som et udbud med forhandling med udgangspunkt i en funktionsbaseret behovsbeskrivelse.

Udbuddet forventes offentliggjort i 3. kvartal 2016.

Det fulde udbudsmateriale fra sidste udbud samt spørgsmål og svar fra sidste udbudsrunde er offentliggjort på adressen anført i I.3).

Dette materiale skal kun bruges som inspiration og baggrundsmateriale. Genudbuddet vil betyde et nyt og revideret materiale.

Skulle genudbuddet have interesse, vil al dialog kunne etableres gennem Mercell-platformen. Eventuelle aftaler/møder afklares også gennem Mercell.

Hensigten med dette udbud er at finde en forbedret og mere bæredygtig løsning end de to eksisterende metoder som i dag benyttes:

· Manuel medicinhåndtering

· Dosispakket medicinhåndtering.

Læs mere
Ordregiver Hjørring Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066316-2016:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse