Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kickstart Tornhøj, bro & byrum – Aalborg Øst

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania og omhandler nedbrydning af tunnel under Humlebakken og genopbygning af insitu-støbt betonbro over Astrupstien. På begge sider af den nye tunnelbro, skal der foretages byrumsfornyelse i form af anlægs-, belægnings- og beplantningsarbejder. Entreprisen indeholder tillige spunsning og støbning af belægning og støttemurer. Der skal etableres forskellige inventarelementer i bl.a. træ, som også anvendes til beklædning af broelementer. Selve Astrupstien skal omlægges og omprofileres, der skal etableres rampe og trappe nord for brotunellen, og der skal anlægges park i den gamle Tornhøjsgårds have. Beplantnings- og belysningsarbejderne vil blive udbudt som option, idet der forbeholdes mulighed for at bygherre selv leverer dette arbejde.

Entreprisens estimerede hovedmængder:
• Insitustøbt beton 760 m3 (primært bro)
• Ramning af spunsvæg meter 30 meter
• Belægningsarbejder 6.600 m2 (heraf ca. 4.000 m2 betonbelægninger og 2.600 m2 grusbelægninger.)
• Træbeklædning 650 m2
• Grønne områder og beplantning 2.600 m2

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 31-05-2016) Luk udbudsdetaljer (gældende version 31-05-2016)
Titel Kickstart Tornhøj, bro & byrum – Aalborg Øst
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania og omhandler nedbrydning af tunnel under Humlebakken og genopbygning af insitu-støbt betonbro over Astrupstien. På begge sider af den nye tunnelbro, skal der foretages byrumsfornyelse i form af anlægs-, belægnings- og beplantningsarbejder. Entreprisen indeholder tillige spunsning og støbning af belægning og støttemurer. Der skal etableres forskellige inventarelementer i bl.a. træ, som også anvendes til beklædning af broelementer. Selve Astrupstien skal omlægges og omprofileres, der skal etableres rampe og trappe nord for brotunellen, og der skal anlægges park i den gamle Tornhøjsgårds have. Beplantnings- og belysningsarbejderne vil blive udbudt som option, idet der forbeholdes mulighed for at bygherre selv leverer dette arbejde.

Entreprisens estimerede hovedmængder:
• Insitustøbt beton 760 m3 (primært bro)
• Ramning af spunsvæg meter 30 meter
• Belægningsarbejder 6.600 m2 (heraf ca. 4.000 m2 betonbelægninger og 2.600 m2 grusbelægninger.)
• Træbeklædning 650 m2
• Grønne områder og beplantning 2.600 m2
Annonceret 30-05-2016 kl. 13.15
Deadline 22-06-2016 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Ordregiver Aalborg Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelse af entreprenører vil ske i samråd med Aalborg Kommune og Realdania efter følgende kriterier:
- Generelle oplysninger (herunder: virksomhedsnavn, adresse, selskabsform, CVR-nummer, kontaktperson, telefonnummer og e-mail adresse.)
- Økonomisk og finansiel kapacitet for de seneste 3 regnskabsår (Herunder: omsætning, resultat før skat, og egenkapital).
- Ressourcer for de seneste 3 år. (Herunder: antal medarbejdere i alt, antal funktionærer/ledere, antal faglærte.)
- Referencer:
1. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
5 referencer der er sammenlignelige med opgavens kompleksitet og omfang
Herunder minimum 2 referencer med hensyn til trafikafvikling og koordinering med omkringliggende
projekter og interessenter.

2. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
5 referencer indenfor de sidste 5 år på anlægsgartner-arbejde over 2 mio. kr.
Heraf min 2 referencer med særligt fokus på beplantnings-arbejder. Kan suppleres med referencer på beplantningsarbejder på tage el. lign.

3. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
5 referencer indenfor de sidste 5 år på anlægsarbejde over 2 mio. kr.
Heraf minimum 2 referencer der dokumenterer særlige erfaringer med specialbetonarbejde / insitustøbning med høje krav til udførsel og finish.

4. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
2 reference indenfor de sidste 5 år på arbejder med montage af udvendige træbeklædninger med høje krav til udførsel og finish.

5. For hovedentreprenør:
Minimum 1 reference indenfor de sidste 5 år på anlægsarbejde for broer over 8 mio. kr., herunder
jordarbejder, brokonstruktion, støttevægge og lignende.

Hver reference beskrives kort (tekst og billeder), med bl.a. oplysninger om: opgavens titel, bygherre, opgavens lokalisering, entrepriseform, byggeperiode, entreprisesum, omfang/opgavens størrelse, er aflevering foretaget til tiden. Der udvælges mindst 5 firmaer til at deltage i udbuddet, såfremt de er konditionsmæssige i henhold til opsatte udvælgelseskriterier.

TIDSPLAN FOR UDBUDSRUNDEN, 2016:
o Mandag: d. 30.05.2016 Offentliggørelse
o Onsdag: d. 22.06.2016 Frist for indsendelse af anmodning om prækvalifikation
o Torsdag: d. 07.07.2016 Valg af fagentreprenører
o Tirsdag: d. 06.09.2016 Udsendelse af udbudsmaterialet til tilbudsgivere
o Torsdag: d. 15.09.2016 Mulighed for besigtigelse
o Torsdag: d. 29.09.2016 Frist for indsendelse af spørgsmål
o Tirsdag: d. 04.10.2016 kl.12 Frist for indsendelse af tilbud
o Tirsdag: d. 04.10.2016 Licitation

FORVENTET BYGGEPERIODE: Ultimo 2016 – Primo 2018
Adresse Stigsborg Brygge 5
9400
Nørresundby
CPV kode 45233144-0 - Anlægsarbejde: overføringer
45233162-2 - Anlægsarbejde: cykelstier
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Allan Therkelsen
Kontakt E-mail: allan.therkelsen@atkinsglobal.com
Telefon: +45 52519054
Modtagers firmanavn Atkins Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud Europaplads 2, 8000 Aarhus
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[31-05-2016 09:55:00]
Justeringer foretaget til udvælgelseskriterier, og tidsplan tilføjet.
[31-05-2016 09:57:15]
Ingen ændringer.

Åbn tidligere version 31-05-2016 Luk tidligere version 31-05-2016
Titel Kickstart Tornhøj, bro & byrum – Aalborg Øst
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania og omhandler nedbrydning af tunnel under Humlebakken og genopbygning af insitu-støbt betonbro over Astrupstien. På begge sider af den nye tunnelbro, skal der foretages byrumsfornyelse i form af anlægs-, belægnings- og beplantningsarbejder. Entreprisen indeholder tillige spunsning og støbning af belægning og støttemurer. Der skal etableres forskellige inventarelementer i bl.a. træ, som også anvendes til beklædning af broelementer. Selve Astrupstien skal omlægges og omprofileres, der skal etableres rampe og trappe nord for brotunellen, og der skal anlægges park i den gamle Tornhøjsgårds have. Beplantnings- og belysningsarbejderne vil blive udbudt som option, idet der forbeholdes mulighed for at bygherre selv leverer dette arbejde.

Entreprisens estimerede hovedmængder:
• Insitustøbt beton 760 m3 (primært bro)
• Ramning af spunsvæg meter 30 meter
• Belægningsarbejder 6.600 m2 (heraf ca. 4.000 m2 betonbelægninger og 2.600 m2 grusbelægninger.)
• Træbeklædning 650 m2
• Grønne områder og beplantning 2.600 m2
Annonceret 30-05-2016 kl. 13.15
Deadline 22-06-2016 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Ordregiver Aalborg Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelse af entreprenører vil ske i samråd med Aalborg Kommune og Realdania efter følgende kriterier:
- Generelle oplysninger (herunder: virksomhedsnavn, adresse, selskabsform, CVR-nummer, kontaktperson, telefonnummer og e-mail adresse.)
- Økonomisk og finansiel kapacitet for de seneste 3 regnskabsår (Herunder: omsætning, resultat før skat, og egenkapital).
- Ressourcer for de seneste 3 år. (Herunder: antal medarbejdere i alt, antal funktionærer/ledere, antal faglærte.)
- Referencer:
1. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
5 referencer der er sammenlignelige med opgavens kompleksitet og omfang
Herunder minimum 2 referencer med hensyn til trafikafvikling og koordinering med omkringliggende
projekter og interessenter.

2. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
5 referencer indenfor de sidste 5 år på anlægsgartner-arbejde over 2 mio. kr.
Heraf min 2 referencer med særligt fokus på beplantnings-arbejder. Kan suppleres med referencer på beplantningsarbejder på tage el. lign.

3. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
5 referencer indenfor de sidste 5 år på anlægsarbejde over 2 mio. kr.
Heraf minimum 2 referencer der dokumenterer særlige erfaringer med specialbetonarbejde / insitustøbning med høje krav til udførsel og finish.

4. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
2 reference indenfor de sidste 5 år på arbejder med montage af udvendige træbeklædninger med høje krav til udførsel og finish.

5. For hovedentreprenør:
Minimum 1 reference indenfor de sidste 5 år på anlægsarbejde for broer over 8 mio. kr., herunder
jordarbejder, brokonstruktion, støttevægge og lignende.

Hver reference beskrives kort (tekst og billeder), med bl.a. oplysninger om: opgavens titel, bygherre, opgavens lokalisering, entrepriseform, byggeperiode, entreprisesum, omfang/opgavens størrelse, er aflevering foretaget til tiden. Der udvælges mindst 5 firmaer til at deltage i udbuddet, såfremt de er konditionsmæssige i henhold til opsatte udvælgelseskriterier.

TIDSPLAN FOR UDBUDSRUNDEN, 2016:
o Mandag: d. 30.05.2016 Offentliggørelse
o Onsdag: d. 22.06.2016 Frist for indsendelse af anmodning om prækvalifikation
o Torsdag: d. 07.07.2016 Valg af fagentreprenører
o Tirsdag: d. 06.09.2016 Udsendelse af udbudsmaterialet til tilbudsgivere
o Torsdag: d. 15.09.2016 Mulighed for besigtigelse
o Torsdag: d. 29.09.2016 Frist for indsendelse af spørgsmål
o Tirsdag: d. 04.10.2016 kl.12 Frist for indsendelse af tilbud
o Tirsdag: d. 04.10.2016 Licitation

FORVENTET BYGGEPERIODE: Ultimo 2016 – Primo 2018
Adresse Stigsborg Brygge 5
9400
Nørresundby
CPV kode 45233144-0 - Anlægsarbejde: overføringer
45233162-2 - Anlægsarbejde: cykelstier
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Allan Therkelsen
Kontakt E-mail: allan.therkelsen@atkinsglobal.com
Telefon: +45 52519054
Modtagers firmanavn Atkins Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud Europaplads 2, 8000 Aarhus
Åbn tidligere version 30-05-2016 Luk tidligere version 30-05-2016
Titel Kickstart Tornhøj, bro & byrum – Aalborg Øst
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania og omhandler nedbrydning af tunnel under Humlebakken og genopbygning af insitu-støbt betonbro over Astrupstien. På begge sider af den nye tunnelbro, skal der foretages byrumsfornyelse i form af anlægs-, belægnings- og beplantningsarbejder. Entreprisen indeholder tillige spunsning og støbning af belægning og støttemurer. Der skal etableres forskellige inventarelementer i bl.a. træ, som også anvendes til beklædning af broelementer. Selve Astrupstien skal omlægges og omprofileres, der skal etableres rampe og trappe nord for brotunellen, og der skal anlægges park i den gamle Tornhøjsgårds have. Beplantnings- og belysningsarbejderne vil blive udbudt som option, idet der forbeholdes mulighed for at bygherre selv leverer dette arbejde.

Entreprisens estimerede hovedmængder:
• Insitustøbt beton 760 m3 (primært bro)
• Ramning af spunsvæg meter 30 meter
• Belægningsarbejder 6.600 m2 (heraf ca. 4.000 m2 betonbelægninger og 2.600 m2 grusbelægninger.)
• Træbeklædning 650 m2
• Grønne områder og beplantning 2.600 m2
Annonceret 30-05-2016 kl. 13.15
Deadline 22-06-2016 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Ordregiver Aalborg Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelse af entreprenører vil ske i samråd med Aalborg Kommune og Realdania efter følgende kriterier:
- Generelle oplysninger (herunder: virksomhedsnavn, adresse, selskabsform, CVR-nummer, kontaktperson, telefonnummer og e-mail adresse.)
- Økonomisk og finansiel kapacitet for de seneste 3 regnskabsår (Herunder: omsætning, resultat før skat, og egenkapital).
- Ressourcer for de seneste 3 år. (Herunder: antal medarbejdere i alt, antal funktionærer/ledere, antal faglærte.)
- Referencer:
1. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
5 referencer der er sammenlignelige med opgavens kompleksitet og omfang
Herunder minimum 2 referencer med hensyn til trafikafvikling og koordinering med omkringliggende
projekter og interessenter.

2. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
5 referencer indenfor de sidste 5 år på anlægsgartner-arbejde over 2 mio. kr.
Heraf min 2 referencer med særligt fokus på beplantnings-arbejder. Kan suppleres med referencer på beplantningsarbejder på tage el. lign.

3. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
5 referencer indenfor de sidste 5 år på anlægsarbejde over 2 mio. kr.
Heraf minimum 2 referencer der dokumenterer særlige erfaringer med specialbetonarbejde / insitustøbning med høje krav til udførsel og finish.

4. For hovedentreprenør og/eller underentreprenør:
2 reference indenfor de sidste 5 år på arbejder med montage af udvendige træbeklædninger med høje krav til udførsel og finish.

5. For hovedentreprenør:
Minimum 1 reference indenfor de sidste 5 år på anlægsarbejde for broer over 8 mio. kr., herunder
jordarbejder, brokonstruktion, støttevægge og lignende.

Hver reference beskrives kort (tekst og billeder), med bl.a. oplysninger om: opgavens titel, bygherre, opgavens lokalisering, entrepriseform, byggeperiode, entreprisesum, omfang/opgavens størrelse, er aflevering foretaget til tiden samt om aflevering er foretaget mangelfrit. Der udvælges mindst 5 firmaer til at deltage i udbuddet, såfremt de er konditionsmæssige i henhold til opsatte udvælgelseskriterier.
Adresse Stigsborg Brygge 5
9400
Nørresundby
CPV kode 45233144-0 - Anlægsarbejde: overføringer
45233162-2 - Anlægsarbejde: cykelstier
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Nej
Kontaktperson Allan Therkelsen
Kontakt E-mail: allan.therkelsen@atkinsglobal.com
Telefon: +45 52519054
Modtagers firmanavn Atkins Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud Europaplads 2, 8000 Aarhus