Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr 2017/S 052-096055

Kort beskrivelse

Løbende Vejdrift er en del af Vejdirektoratets Udbud2017. Løbende Vejdrift er en udbudsgruppe, som udgøres af en rammeaftale, der består af 28 delaftaler. Hver delaftale er en selvstændig rammeaftale, der udgøres af en entreprisetype i et bestemt geografisk område.

I udbuddet deltager flere ordregivere. Se nærmere herom i Betingelser for Udbud og Tilbud.

Delaftalerne befinder sig indenfor følgende entreprisetyper:

— Asfaltreparationer (AR)

— Autoværn (AUTO)

— Broteknisk Vedligehold (BTV)

— Genmarkering af kørebaneafmærkning (KA)

— Klapbroer (KB)

— Storbrodrift (SBD)

— Vejdrift (DRI)

Delaftalerne vil med en enkelt undtagelse løbe fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Se nærmere i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 04-07-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096055-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (15-12-2016)

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr 2016/S 242-441332

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441332-2016:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Løbende Vejdrift er er en del af Vejdirektoratets Udbud 2017. Løbende Vejdrift er en udbudsgruppe, som udgøres af en rammeaftale, der består af 27 delaftaler. Hver delaftale er en selvstændig rammeaftale, der udgøres af en entreprisetype i et bestemt geografisk område.

Delaftalerne befinder sig indenfor følgende entreprisetyper:

— Asfaltreparationer (AR)

— Autoværn (AUTO)

— Broteknisk Vedligehold (BTV)

— Genmarkering (KA)

— Klapbroer (KB)

— Vejdrift (DRI).

Rammeaftalerne vil løbe fra 1.1.2018 til 31.12.2021.

Se nærmere i udbudsmaterialet, jf. VI.3) »Yderligere oplysninger«.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441332-2016:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse