Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Brandvæsen og redningstjenester 2017/S 048-088458

Kort beskrivelse

I forbindelse med forberedelse af konkurrenceudsættelse inviterer Nordjylland Bredskab I/S til markedsdialog med interesserede aktører.

Formålet med markedsdialogen er at få input til de nuværende opgaver samt hvordan markedet ser muligheden for at indgå i et samarbejde om at efterleve »Plan for risikobaseret dimensionering -»Nordjyllands Beredskab 2021«, som findes på dette link:http://www.nordjyllandsberedskab.dk/om-os/nordjyllands-beredskab-2021

Henvendelse om deltagelse i markedsdialogen skal ske til kontakt@tohv.dk senest den 15.3.2017, kl. 12:00.

Venligst mærk henvendelsen »deltagelse i markedsdialogen vedrørende den afhjælpende indsats i Nordjylland«.

Nordjyllands Bredskab gennemfører markedsdialogen løbende, og dagsorden fremsendes efter henvendelse.

Alt henvendelse og gennemførelse af markedsdialog skal være på dansk.

Markedsdialog vil blive afholdt hos Nordjyllands Beredskab.

Der ydes ikke godtgørelse for deltagelse.

Læs mere
Ordregiver Nordjyllands Beredskab
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:088458-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Forhåndsmeddelelse (03-03-2017)

Brandvæsen og redningstjenester 2017/S 044-080472

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:080472-2017:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

I forbindelse med forberedelse af konkurrenceudsættelse inviterer Nordjylland Bredskab I/S til markedsdialog med interesserede aktører.

Formålet med markedsdialogen er at få input til de nuværende opgaver samt hvordan markedet ser muligheden for at indgå i et samarbejde om at efterleve »Plan for risikobaseret dimensionering -»Nordjyllands Beredskab 2021«, som findes på dette link:http://www.nordjyllandsberedskab.dk/om-os/nordjyllands-beredskab-2021

Henvendelse om deltagelse i markedsdialogen skal ske til kontakt@tohv.dk senest den 15.3.2017, kl. 12:00.

Venligst mærk henvendelsen »deltagelse i markedsdialogen vedrørende den afhjælpende indsats i Nordjylland«.

Nordjyllands Bredskab gennemfører markedsdialogen løbende, og dagsorden fremsendes efter henvendelse.

Alt henvendelse og gennemførelse af markedsdialog skal være på dansk.

Markedsdialog vil blive afholdt hos Nordjyllands Beredskab.

Der ydes ikke godtgørelse for deltagelse.

Læs mere
Ordregiver Nordjyllands Beredskab
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:080472-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse