Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kontormøbler 2017/S 055-101485

Kort beskrivelse

Levering af kontormøbler til Skive Kommune.

Udbuddet vedrører levering af kontormøbler, herunder kontorstole, hæve/sænkeborde, opbevaring, mødebord samt tilhørende mødestol til Skive Kommune.

Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af ordregiver, herunder også selvejende institutioner i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst.

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav varerne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen(bilag 2), tilbudslisten(bilag 3) og funktionsskema(bilag 4)samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Ordregiver er dog berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2 og kan derfor indkøbe af op til 20 % af sit samlede forbrug ved andre leverandører.

Læs mere
Ordregiver Skive Kommune, Indkøb
Deadline 28-04-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101485-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse