Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indsamling af fast byaffald 2018/S 005-007201

Kort beskrivelse

Gladsaxe Kommune udbyder følgende 3 kontrakter med kontraktopstart den 1. oktober 2018:

1) Kontrakt om indsamling af dagrenovation,

2) Kontrakt om indsamling af storskrald og

3) Kontrakt om indsamling af haveaffald (for uddybning henvises til bilag med delaftaler). I Gladsaxe Kommune er der ca. 69.000 indbyggere og ca. 1.700 haver i haveforeninger. Der er ca. 32.000 parcelhuse, rækkehuse, tæt-lavboliger og etageboliger.

Læs mere
Ordregiver Gladsaxe Kommune
Deadline 02-03-2018 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:007201-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (23-08-2017)

Indsamling af fast byaffald 2017/S 160-330504

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330504-2017:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Gladsaxe Kommune udbyder følgende 3 kontrakter med kontraktopstart den 1.6.2018:

1) Kontrakt om indsamling af dagrenovation

2) Kontrakt om indsamling af storskrald og

3) Kontrakt om indsamling af haveaffald (for uddybning henvises til bilag med delaftaler).

I Gladsaxe Kommune er der ca. 69 000 indbyggere og ca. 1 700 haver i haveforeninger. Der er ca. 32 000 parcelhuse, rækkehuse, tæt-lavboliger og etageboliger.

Læs mere
Ordregiver Gladsaxe Kommune
Deadline 13-10-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330504-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (18-03-2017)

Indsamling af fast byaffald 2017/S 055-101692

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101692-2017:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Gladsaxe Kommune vil udbyde følgende 3 kontrakter med kontraktopstart den 1.6.2018: 1) Kontrakt for indsamling og transport af dagrenovation, 2) Kontrakt for indsamling og transport af storskrald og 3) Kontrakt for indsamling og transport af haveaffald (for uddybning henvises til bilag med delaftaler). De enkelte entrepriser vil blive udbudt for 5 år med mulighed for 2 x 1 års forlængelse. I Gladsaxe Kommune er der ca. 61 000 indbyggere, ca. 1 700 haver i haveforeninger og nyttehaver, ca. 3 200 virksomheder og institutioner. Der er ca. 32 000 parcelhuse, rækkehuse, tæt-lavboliger og etageboliger. Gladsaxe Kommune forventer at offentliggøre udbuddet ultimo juni 2017, jf. pkt. II.3). Gladsaxe Kommune forventer at indgå kontrakt primo december 2017.

Læs mere
Ordregiver Gladsaxe Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101692-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse