Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 055-102388

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører en hovedentreprisekontrakt, der omfatter følgende:

— Etablering af færdig varmepumpebygning inkl. maskinrum, transformerrum samt eltavlerum. Bygningen etableres i den nordlige ende af pumpestationens område som en særskilt bygning.

— Etablering af bygningsinstallationer — herunder lys, stik, brugsvand og afløb.

— Etablering af færdig mellemspændingsforsyning inkl. koblingsanlæg, transformere og lavspændingskanalskinner.

— Etablering af færdigt havvandsindtag samt -afkast.

— Etablering af færdigt spildevandsindtag samt -afkast.

— Etablering af røranlæg og kabler i jord.

Læs mere
Ordregiver Hofor A/S
Deadline 18-04-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102388-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed