Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vejtransport 2017/S 055-102452

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter ekstrakørsel og andet småkørsel. Ekstrakørsel er enkeltstående ture på afgange, hvor de ordinære busser på linjerne, ikke kan rumme antallet af passagerer.

Kørslen vil derfor overvejende skulle udføres om morgenen eller om eftermiddagen mellem trafikknudepunkter og uddannelsesinstitutioner.

Kontraktperioden vil være fra skolestart primo august 2017 til forår/sommer 2018.

Der vil alene ske betaling for de gennemførte ture. De aftalte priser vil ikke blive indekseret i kontraktperioden.

Læs mere
Ordregiver Trafikselskabet Movia
Deadline 24-04-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102452-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed