Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Undersøgelse af unges oplevelse af negativ social kontrol og frihed

Som led i den nationale handlingsplan ”Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” fra oktober 2016 skal der iværksættes en undersøgelse af både kvantitativ og kvalitativ karakter, der skal afdække omfanget og karakteren af negativ social kontrol blandt unge i Danmark, herunder hvor mange der er underlagt æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, hvem der udsættes for den, hvad den omfatter, hvilke konflikttyper der er mest udbredt, og hvem der er udøvere. Undersøgelsen skal desuden have fokus på både forældregenerationens og de unges relationer, herskende normer og holdninger til udøvelsen eller oplevelsen af negativ social kontrol, tvangsægteskaber, ufrivillige genopdragelsesrejser, pres til en heteronormativ seksualitet og andet pres til en bestemt livsførelse. Der er følgende leverancer forbundet med nærværende udbud:

1. Udvikling af et metodisk design for indsamling og produktion af data for både den kvantitative og kvalitative del af undersøgelsen.
2. Tilrettelæggelse og gennemførelse af den kvantitative undersøgelse blandt ca. 4000 respondenter af unge.
3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af den kvalitative undersøgelse blandt ca. 20 unge og ca. 20 forældre.
4. Udvikling af et metodisk design for databearbejdning og analyse.
5. Aflevering af slutprodukt i form af en rapport og en pixiversion.
6. Afholdelse af formidlingsaktiviteter/-oplæg om undersøgelsens resultater.

Gennem nærværende udbud findes en ekstern leverandør, som får til opgave at udvikle og iværksætte ovennævnte leverancer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-04-2017) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-04-2017)
Titel Undersøgelse af unges oplevelse af negativ social kontrol og frihed
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som led i den nationale handlingsplan ”Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” fra oktober 2016 skal der iværksættes en undersøgelse af både kvantitativ og kvalitativ karakter, der skal afdække omfanget og karakteren af negativ social kontrol blandt unge i Danmark, herunder hvor mange der er underlagt æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, hvem der udsættes for den, hvad den omfatter, hvilke konflikttyper der er mest udbredt, og hvem der er udøvere. Undersøgelsen skal desuden have fokus på både forældregenerationens og de unges relationer, herskende normer og holdninger til udøvelsen eller oplevelsen af negativ social kontrol, tvangsægteskaber, ufrivillige genopdragelsesrejser, pres til en heteronormativ seksualitet og andet pres til en bestemt livsførelse. Der er følgende leverancer forbundet med nærværende udbud:

1. Udvikling af et metodisk design for indsamling og produktion af data for både den kvantitative og kvalitative del af undersøgelsen.
2. Tilrettelæggelse og gennemførelse af den kvantitative undersøgelse blandt ca. 4000 respondenter af unge.
3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af den kvalitative undersøgelse blandt ca. 20 unge og ca. 20 forældre.
4. Udvikling af et metodisk design for databearbejdning og analyse.
5. Aflevering af slutprodukt i form af en rapport og en pixiversion.
6. Afholdelse af formidlingsaktiviteter/-oplæg om undersøgelsens resultater.

Gennem nærværende udbud findes en ekstern leverandør, som får til opgave at udvikle og iværksætte ovennævnte leverancer.
Annonceret 07-04-2017 kl. 16.06
Deadline 19-05-2017 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier 1. Tilbuddets kvalitet – 50 %
2. De tilbudte medarbejderes kvalifikationer og erfaring – 40 %
3. Pris – 10 %
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 1500000 DKK
Adresse Strandgade 25
1401
København K
WWW: www.uim.dk
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Tine Marqvardsen
Kontakt E-mail: tma@siri.dk
Telefon: +45 72142511
Modtagers firmanavn Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Adresse for modtagelse af tilbud udbud_aere@siri.dk