Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 046-108015

Kort beskrivelse
Ordregiver Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108015-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændring

Bekendtgørelse om ændring (16-08-2019)

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 157-386865

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386865-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386865-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændring

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (30-04-2019)

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 084-198802

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198802-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Tillægsaftalen omfatter tilkøb af supplerende arbejder fra den oprindelige totalentreprenør i form af projekterings- og udførelsesarbejder vedr. udvidelsen og udbygningen af logistiktunnellen på Nyt OUH.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198802-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (08-02-2018)

Bygge- og anlægsarbejder 2018/S 027-058275

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:058275-2018:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Region Syddanmark har i 2016 igangsat arbejderne i forbindelse med opførelsen af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) ved udbud af byggemodningen i to særskilte delprojekter DP01 og DP02. Med dette udbud følger nu to totalentreprisekontrakter vedrørende projektoptimering, projektering samt opførelse/indretning af store dele af selve sygehusbyggeriet (Nyt OUH) i form af delprojekt DP03 – Vidensaksen (Delaftale 1) og delprojekt DP04 – Behandling- og sengeafsnit (Delaftale 2).

Begge delaftaler har været udbudt i totalentreprise på partneringlignende vilkår efter reglerne om konkurrencepræget dialog.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:058275-2018:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter