Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Levering og etablering af delvist nedgravede beholdere til indsamling af affald

Entreprisen omfatter levering og nedgravning af beholdere i miljø-/ supermiljøstationer i Fanø Kommune, som i 2018 indført nye affaldsordninger for både helårsbeboelse og sommerbebyggelse.

I 2018 skal der etableres 6 supermiljøstationer på Fanø, hvor det vil være muligt at aflevere restaffald og bioaffald, papir/pap, metal/dåser, glas og hård plast.

I 2018 skal der etableres 8 miljøstationer på Fanø, hvor det vil være muligt at aflevere papir, pap, metal/dåser, glas og hård plast.


Informations- og spørgemøde holdes onsdag den 30. maj 2018 klokken 13.00-15.00.

Tilbudsgiverne opfordres til at stille spørgsmål således, at disse modtages senest fredag den 8. juni 2018.

Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag den 19. juni 2018 klokken 13.00, hvor tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende.

Fanø Kommune forventer at kunne indgå kontrakter med den vindende tilbudsgiver juni/juli 2018.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-06-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-06-2018)
Titel Levering og etablering af delvist nedgravede beholdere til indsamling af affald
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Entreprisen omfatter levering og nedgravning af beholdere i miljø-/ supermiljøstationer i Fanø Kommune, som i 2018 indført nye affaldsordninger for både helårsbeboelse og sommerbebyggelse.

I 2018 skal der etableres 6 supermiljøstationer på Fanø, hvor det vil være muligt at aflevere restaffald og bioaffald, papir/pap, metal/dåser, glas og hård plast.

I 2018 skal der etableres 8 miljøstationer på Fanø, hvor det vil være muligt at aflevere papir, pap, metal/dåser, glas og hård plast.


Informations- og spørgemøde holdes onsdag den 30. maj 2018 klokken 13.00-15.00.

Tilbudsgiverne opfordres til at stille spørgsmål således, at disse modtages senest fredag den 8. juni 2018.

Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag den 19. juni 2018 klokken 13.00, hvor tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende.

Fanø Kommune forventer at kunne indgå kontrakter med den vindende tilbudsgiver juni/juli 2018.
Deadline 19-06-2018 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriteriet er "det for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud". Evalueringen vil ske på baggrund af 3 følgende underkriterier: (Der kan tildeles maximalt 100 point)

• Pris 52 % vægtning = max 52 point
• Æstetik 32 % vægtning = max 32 point
• Brugsegenskaber 16 % vægtning = max 16 point
Dokumenter
Ordregiver FANØ KOMMUNE
Adresse Skolevej 5
6720
Fanø
WWW: www.fanoe.dk
CPV kode 90511000-2 - Indsamling af affald
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mads Peter Hedegaard Sørensen
Kontakt E-mail: mphs@fanoe.dk
Telefon: +45 76660614
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[12-06-2018 11:34:59]
Tilføjet
- Referat fra spørgemøde vedrørende supermiljøstationer og miljøstationer
onsdag den 30. maj 2018 - samt besvarelse af indkomne spørgsmål.
- Udbudsmateriale_version_3___juni_2018___nedgravede_beholdere
[13-06-2018 13:38:33]
Vedrørende "FANØ KOMMUNE Udbud af indkøb og etablering af nedgravede beholdere_version 4"
- Den beskrevne garanti er ændret til 15%, som angivet i referat fra spørgemøde.

Vedrørende "Referat_fra_spørgemøde"
- Præcision vedrørende spørgsmål om tromle. Se herunder.

"Skal der anvendes tromleindkast?
Fanø Kommune: Ja, ved bioaffald og restaffald. Der skal være dobbelttromle eller lignede, så det ikke
er muligt at se ned i beholderen ved aflevering af affaldet. Hovedformålet er, at der ikke er adgang til
affaldet."

Åbn tidligere version 12-06-2018 Luk tidligere version 12-06-2018
Titel Levering og etablering af delvist nedgravede beholdere til indsamling af affald
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Entreprisen omfatter levering og nedgravning af beholdere i miljø-/ supermiljøstationer i Fanø Kommune, som i 2018 indført nye affaldsordninger for både helårsbeboelse og sommerbebyggelse.

I 2018 skal der etableres 6 supermiljøstationer på Fanø, hvor det vil være muligt at aflevere restaffald og bioaffald, papir/pap, metal/dåser, glas og hård plast.

I 2018 skal der etableres 8 miljøstationer på Fanø, hvor det vil være muligt at aflevere papir, pap, metal/dåser, glas og hård plast.


Informations- og spørgemøde holdes onsdag den 30. maj 2018 klokken 13.00-15.00.

Tilbudsgiverne opfordres til at stille spørgsmål således, at disse modtages senest fredag den 8. juni 2018.

Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag den 19. juni 2018 klokken 13.00, hvor tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende.

Fanø Kommune forventer at kunne indgå kontrakter med den vindende tilbudsgiver juni/juli 2018.
Deadline 19-06-2018 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriteriet er "det for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud". Evalueringen vil ske på baggrund af 3 følgende underkriterier: (Der kan tildeles maximalt 100 point)

• Pris 52 % vægtning = max 52 point
• Æstetik 32 % vægtning = max 32 point
• Brugsegenskaber 16 % vægtning = max 16 point
Dokumenter
Ordregiver FANØ KOMMUNE
Adresse Skolevej 5
6720
Fanø
WWW: www.fanoe.dk
CPV kode 90511000-2 - Indsamling af affald
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mads Peter Hedegaard Sørensen
Kontakt E-mail: mphs@fanoe.dk
Telefon: +45 76660614
Åbn tidligere version 14-05-2018 Luk tidligere version 14-05-2018
Titel Levering og etablering af delvist nedgravede beholdere til indsamling af affald
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Entreprisen omfatter levering og nedgravning af beholdere i miljø-/ supermiljøstationer i Fanø Kommune, som i 2018 indført nye affaldsordninger for både helårsbeboelse og sommerbebyggelse.

I 2018 skal der etableres 6 supermiljøstationer på Fanø, hvor det vil være muligt at aflevere restaffald og bioaffald, papir/pap, metal/dåser, glas og hård plast.

I 2018 skal der etableres 8 miljøstationer på Fanø, hvor det vil være muligt at aflevere papir, pap, metal/dåser, glas og hård plast.


Informations- og spørgemøde holdes onsdag den 30. maj 2018 klokken 13.00-15.00.

Tilbudsgiverne opfordres til at stille spørgsmål således, at disse modtages senest fredag den 8. juni 2018.

Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag den 19. juni 2018 klokken 13.00, hvor tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende.

Fanø Kommune forventer at kunne indgå kontrakter med den vindende tilbudsgiver juni/juli 2018.
Deadline 19-06-2018 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriteriet er "det for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud". Evalueringen vil ske på baggrund af 3 følgende underkriterier: (Der kan tildeles maximalt 100 point)

• Pris 52 % vægtning = max 52 point
• Æstetik 32 % vægtning = max 32 point
• Brugsegenskaber 16 % vægtning = max 16 point
Dokumenter
Ordregiver FANØ KOMMUNE
Adresse Skolevej 5
6720
Fanø
WWW: www.fanoe.dk
CPV kode 90511000-2 - Indsamling af affald
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mads Peter Hedegaard Sørensen
Kontakt E-mail: mphs@fanoe.dk
Telefon: +45 76660614