Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udredning om kommuners og regioners muligheder for adgang til data fra forsyningsselskaber

Omfatter en udredning, der har til formål at skabe et overblik over muligheder og udfordringer ifm. kommuner og regioners adgang til forbrugsdata for energi. Udredningen skal:
- skabe et overblik over de tekniske muligheder for registrering af varme og el til bygninger med høj opløselighed ved brug af målere, som allerede er installeret eller som er tilgængelige på markedet samt over barrierer og omkostninger ved registrering af data med høj opløselighed
- komme med forslag til modeller for, hvordan disse data kan overleveres til kommuner og regioner på en form, hvor de kan bruges til optimering af driften af deres bygninger.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 27-07-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-07-2018)
Titel Udredning om kommuners og regioners muligheder for adgang til data fra forsyningsselskaber
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Omfatter en udredning, der har til formål at skabe et overblik over muligheder og udfordringer ifm. kommuner og regioners adgang til forbrugsdata for energi. Udredningen skal:
- skabe et overblik over de tekniske muligheder for registrering af varme og el til bygninger med høj opløselighed ved brug af målere, som allerede er installeret eller som er tilgængelige på markedet samt over barrierer og omkostninger ved registrering af data med høj opløselighed
- komme med forslag til modeller for, hvordan disse data kan overleveres til kommuner og regioner på en form, hvor de kan bruges til optimering af driften af deres bygninger.
Deadline 15-08-2018 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Energistyrelsen
Skønnet kontraktsum 500000 DKK
Adresse Amaliegade 44
1256
København K
WWW: www.ens.dk
CPV kode 71314300-5 - Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad
38551000-2 - Energimålere
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Renato Ezban
Kontakt E-mail: re@ens.dk
Telefon: +45 33927723
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[27-07-2018 14:18:31]
Der var et link, der endte blindt, i filen: "Oplæg til udredning om kommuners og regioners muligheder for adgang til data fra forsyningsselskaber".pdf.

Denne fil er nu erstattet med en ny fil med navnet Oplæg til udredning om kommuners og regioners muligheder for adgang til data fra forsyningsselskaber_nyt link.pdf.

Ellers er der ingen ændringer

Åbn tidligere version 18-06-2018 Luk tidligere version 18-06-2018
Titel Udredning om kommuners og regioners muligheder for adgang til data fra forsyningsselskaber
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Omfatter en udredning, der har til formål at skabe et overblik over muligheder og udfordringer ifm. kommuner og regioners adgang til forbrugsdata for energi. Udredningen skal:
- skabe et overblik over de tekniske muligheder for registrering af varme og el til bygninger med høj opløselighed ved brug af målere, som allerede er installeret eller som er tilgængelige på markedet samt over barrierer og omkostninger ved registrering af data med høj opløselighed
- komme med forslag til modeller for, hvordan disse data kan overleveres til kommuner og regioner på en form, hvor de kan bruges til optimering af driften af deres bygninger.
Deadline 15-08-2018 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Energistyrelsen
Skønnet kontraktsum 500000 DKK
Adresse Amaliegade 44
1256
København K
WWW: www.ens.dk
CPV kode 71314300-5 - Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad
38551000-2 - Energimålere
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Renato Ezban
Kontakt E-mail: re@ens.dk
Telefon: +45 33927723