Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilbudsindhentning på Briller (heldbredstillæg)

Jammerbugt Kommune ønsker at indgå prisaftale med én optiker, som er tilskudsberettiget jf. Lov om social pension § 14a stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18 stk. 4.

Tilbudsgiver skal have mindst en behandlingsadresse i en radius på max 50 km fra kommunegrænsen, og der skal tillige være mulighed for besøg i pensionistens hjem.

Ved bevilling af tilskud vil pensionisten blive oplyst om hvilken optiker, Jammerbugt Kommune har indgået prisaftale med. Pensionisten kan frit vælge kommunens leverandør eller en anden leverandør. Det kommunale tilskud til pensionisten vil blive beregnet ud fra den valgte tilbudsgivers pris for så vidt angår de konkrete udgiftstyper, der er omfattet af prisaftalen. Dette uanset pensionistens valg af leverandør.

Helbredstillæg ydes efter ansøgning. Pensionisten skal således indgive ansøgningen og modtage bevilling fra Jammerbugt Kommune inden behandlingen udføres/bestilles. Ansøgningen indgives til Borgerservice, Jammerbugt Kommune.

Den valgte leverandør leverer direkte til pensionisten efter forudgående bevilling fra Jammerbugt Kommune. Den valgte leverandør opkræver egenbetaling hos pensionisten. Den bevilgede del af betalingen (max 85% af beløbet) refunderes efter fremsendelse af elektronisk regning til Jammerbugt Kommune.

Leverandøren forpligter sig til at levere briller til de priser, der tilbydes i tilbudslisten.

Der kan ydes helbredstillæg til udgiften til individuelt fremstillede permanente briller, der afhjælper nær- eller langsynethed, herunder bygningsfejl evt. med indbygget læsefelt.

Pensionister, der alene har behov for læsebriller, kan ikke få dækket udgiften efter reglerne om helbredstillæg, med mindre synsnedsættelsen nødvendiggør briller med en styrkeforskel på glassene på 1 dioptri eller mere og/eller læsebrillen skal afhjælpe en bygningsfejl på 1 dioptri eller mere på mindst ét øje.

Der kan ikke ydes helbredstillæg til briller med progressive glas. Til pensionister som ønsker progressive glas beregnes helbredstillæget i forhold til prisen på en standardbrille med indbygget læsebrille og tilsvarende styrke.

Til pensionister der ønsker kontaktlinser i steder for briller, beregnes helbredstillæget i forhold til prisen på en standardbrille med enkeltstyrkeglas af tilsvarende styrke.
Der kan ikke ydes helbredstillæg til evt. overflade- eller refleksbehandling m.v.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2019)
Titel Tilbudsindhentning på Briller (heldbredstillæg)
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Jammerbugt Kommune ønsker at indgå prisaftale med én optiker, som er tilskudsberettiget jf. Lov om social pension § 14a stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18 stk. 4.

Tilbudsgiver skal have mindst en behandlingsadresse i en radius på max 50 km fra kommunegrænsen, og der skal tillige være mulighed for besøg i pensionistens hjem.

Ved bevilling af tilskud vil pensionisten blive oplyst om hvilken optiker, Jammerbugt Kommune har indgået prisaftale med. Pensionisten kan frit vælge kommunens leverandør eller en anden leverandør. Det kommunale tilskud til pensionisten vil blive beregnet ud fra den valgte tilbudsgivers pris for så vidt angår de konkrete udgiftstyper, der er omfattet af prisaftalen. Dette uanset pensionistens valg af leverandør.

Helbredstillæg ydes efter ansøgning. Pensionisten skal således indgive ansøgningen og modtage bevilling fra Jammerbugt Kommune inden behandlingen udføres/bestilles. Ansøgningen indgives til Borgerservice, Jammerbugt Kommune.

Den valgte leverandør leverer direkte til pensionisten efter forudgående bevilling fra Jammerbugt Kommune. Den valgte leverandør opkræver egenbetaling hos pensionisten. Den bevilgede del af betalingen (max 85% af beløbet) refunderes efter fremsendelse af elektronisk regning til Jammerbugt Kommune.

Leverandøren forpligter sig til at levere briller til de priser, der tilbydes i tilbudslisten.

Der kan ydes helbredstillæg til udgiften til individuelt fremstillede permanente briller, der afhjælper nær- eller langsynethed, herunder bygningsfejl evt. med indbygget læsefelt.

Pensionister, der alene har behov for læsebriller, kan ikke få dækket udgiften efter reglerne om helbredstillæg, med mindre synsnedsættelsen nødvendiggør briller med en styrkeforskel på glassene på 1 dioptri eller mere og/eller læsebrillen skal afhjælpe en bygningsfejl på 1 dioptri eller mere på mindst ét øje.

Der kan ikke ydes helbredstillæg til briller med progressive glas. Til pensionister som ønsker progressive glas beregnes helbredstillæget i forhold til prisen på en standardbrille med indbygget læsebrille og tilsvarende styrke.

Til pensionister der ønsker kontaktlinser i steder for briller, beregnes helbredstillæget i forhold til prisen på en standardbrille med enkeltstyrkeglas af tilsvarende styrke.
Der kan ikke ydes helbredstillæg til evt. overflade- eller refleksbehandling m.v.
Deadline 27-02-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/jammerbugt-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=4080&Col=18847
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Adresse Toftevej 43
9440
Aabybro
CPV kode 33734000-4 - Briller
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anne Fanøe Nilsson
Kontakt E-mail: aen@jammerbugt.dk
Telefon: +45 72577528