Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr 2019/S 062-143984

Kort beskrivelse

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (KMA-OUH) og Sydvestjysk Sygehus (KMA-SVS) påtænker at anskaffe nyt MALDI-TOF-system med tilhørende software, database og service.

KMA-OUH: har aktuelt MALDI-TOF-systemer, Microflex LT/SH (Biotyper) fra firmaet Bruker og Vitek MS fra firmaet BioMerieux. KMA-OUH påtænker med denne anskaffelse at supplere med et tredje massespektrometer, der udover identifikation af isolater også skal anvendes til påvisning af udvalgte resistensegenskaber og til forskningsbaseret subtypning af isolater m.h.p. udredning af udbrud. KMA-SVS: har på nuværende tidspunkt to MALDI-TOF-systemer, Microflex LT/SH (BioTyper) fra firmaet Bruker og Vitek MS fra firmaet BioMerieux. Vitek MS påtænkes erstattet af nyt massespektrometer, på grund af apparaturets alder, og antal analyser. Udover identifikation af isolater skal apparaturet anvendes til påvisning af udvalgte resistensegenskaber og til forskningsbaseret subtypning, se endvidere pkt. II.2.4.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Medicoteknik
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143984-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn, Sydjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed