Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ambulancetjenester 2020/S 121-296166

Kort beskrivelse

De udbudte fire (4) delaftaler omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel (AMB) og udførelse af liggende / hvilende patienttransport (PT).

Udbudsmaterialet, herunder krav til egnethed, er baseret på udbudsmaterialet i Region Midtjyllands igangværende udbud. Såfremt en ansøger har ansøgt om prækvalifikation i Region Midtjyllands udbud, vil grundlaget for denne ansøgning kunne genanvendes i nærværende udbud.

Den i afsnit II.1.5) anslåede værdi er baseret på ordregivers forventede årlige betaling for den samlede ambulancetjeneste i dag (responstidsmodel) x 5 år. Det er ikke muligt at angive en anslået værdi pr. udbudt delaftale (beredskabsmodel).

Såfremt tidspunktet for kontraktens underskrivelse udskydes væsentligt i forhold til det i tidsplanen forudsatte tidspunkt, vil driftstart kunne udskydes tilsvarende, således at det sikres, at implementeringsperioden får en varighed på minimum 11 måneder.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Annonceret 25-06-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 25-06-2020 kl. 10.00
Deadline 10-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296166-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (09-04-2019)

Ambulancetjenester 2019/S 070-165186

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165186-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Som forberedelse til kommende udbud af ambulancetjenesterne og liggende sygetransport i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland inviteres interesserede virksomheder hermed til en indledende markedsdialog. Udbud forventes gennemført i løbet af 2020. Punkterne for en markedsdialog ligger ikke endeligt fast, men vil eksempelvis kunne omhandle emner om følgende: Opdeling i geografiske områder, ydelsernes sammensætning ift. ambulancetjeneste og liggende sygetransport, basefaciliteter, køretøjskrav, kontraktlængde, beredskabstyper mv. Der vil blive fremsendt en endelig dagsorden forud for dialogmøderne. Dialogmøderne vil blive gennemført med interesserede virksomheder enkeltvis.

(Det bemærkes, at den endelige opdeling i delkontrakter endnu ikke kendes, og tallet angivet nedenfor i pkt. II.1.6 er alene symbolsk.)

Processen vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at der sikres overholdelse af ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland og Region Nordjylland
Annonceret 09-04-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 09-04-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165186-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse