Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 078-184374

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører programmeringsydelser på eksisterende SRO-anlæg for følgende 3 driftsorganisation:

— Aalborg Renseanlæg Øst

— Aalborg Renseanlæg Vest

— Aalborg Pumpestationer.

Udbuddet vedrører ligeledes ydelser i forbindelse med opsætning af nye anlæg (eksklusiv selve anlægget).

SRO-anlæggene består i skrivende stund af:

— SCADA-anlæg (Frontmatec´s S2, tidligere System 2000)

— PLC-anlæg på renseanlæg (Allen Bradley)

— Ørum & Jensen understationer på pumpestationer (service af disse indgår dog ikke i nærværende rammeaftale).

Programmeringsydelserne omfatter:

— programmering af løbende tilpasninger i PLC-styringer på renseanlæggene

— programmering af løbende tilpasninger i SCADA-anlæggene (S2) på renseanlæggene og for pumpestationer

— support ved fejlfinding i eksisterende PLC- og SCADA-anlæg (S2)

— PLC-CPU -firmware-opdateringer efter behov

— samt oprettelse af SCADA overvågning for ca.10 nye pumpestationer pr. år.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kloak A/S
Annonceret 21-04-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-04-2020 kl. 10.00
Deadline 19-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184374-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (04-11-2019)

Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 212-520347

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520347-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører programmeringsydelser på eksisterende SRO-anlæg for følgende 3 driftsorganisation:

— Aalborg Renseanlæg Øst,

— Aalborg Renseanlæg Vest,

— Aalborg Pumpestationer.

Udbuddet vedrører ligeledes ydelser i forbindelse med opsætning af nye anlæg (eksklusiv selve anlægget).

SRO-anlæggene består i skrivende stund af:

— Scada-anlæg (Frontmatec´s S2),

— PLC-anlæg på renseanlæg (Allen Bradley),

— Ørum & Jensen understationer på pumpestationer (service af disse indgår dog ikke i nærværende rammeaftale).

Programmeringsydelserne omfatter:

— programmering af løbende tilpasninger i PLC-styringer på renseanlæggene,

— programmering af løbende tilpasninger i Scada-anlæggene (S2) på renseanlæggene og for pumpestationer,

— support ved fejlfinding i eksisterende PLC- og Scada-anlæg (S2),

— PLC-CPU og Stratix-firmware-opdateringer efter behov

— samt oprettelse af Scada overvågning for op til 8-10 nye pumpestationer pr. år.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kloak A/S
Annonceret 04-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 04-11-2019 kl. 11.00
Deadline 02-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520347-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (03-05-2019)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 086-206410

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206410-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Aalborg Kloak A/S forventer at gå i udbud med SRO-serviceydelser for renseanlæg og pumpestationer.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er i overensstemmelse med markedets generelle forventninger og muligheder, gennemføres en teknisk dialog med markedet (markedsundersøgelse) i overensstemmelse med Udbudslovens § 39.

Gennemførelsen af dialogen vil foregå gennem afholdelse af bilaterale møder på baggrund af på forhånd definerede spørgsmål/problemstillinger. Dagsorden udsendes inden møderne.

De bilaterale møder forventes afholdt hos COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg, onsdag, den 15.5.2019, hvor der ligeledes vil blive givet en kort introduktion til Aalborg Kloak A/S, kontraktens genstand samt udbudsforretningens videre forløb.

For yderligere information se nærværende dokument: VI.3) Yderligere oplysninger.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kloak A/S
Annonceret 03-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-05-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206410-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse