Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 213-524493

Kort beskrivelse

I Danmark kræves der tilladelse fra enten Justitsministeriet eller Rigspolitiet til at erhverve, besidde, bære og anvende (EBBA) skydevåben, samt importere, eksportere og fremstille våben. Rigspolitiet ønsker til understøttelse af EU Direktivets (2017/853) krav til registrering af våben og våbenets væsentlige dele at erstatte sit eksisterende våbenregister og anskaffe et nyt digitalt våbenregister, hvorfor der skal se hurtig implementering af det nye våbenregister. Registeret skal understøtte sagsbehandling, herunder registrering og omregistrering af borgernes og erhvervslivets våben og deres individuelle våbendele, udstedelse, registrering og ophør af våbentilladelser, samt kontrol af straffeattester. Formålet med EU-direktivet er at sikre sporbarheden af skydevåben, og derfor indeholder direktivet bl.a. nye fælles regler om mærkning og registrering af skydevåben og skydevåbens væsentlige dele. Alle registrerede data skal kunne vises centreret om registerets hovedbegreber. Både våben og de tilhørende våbendele skal kunne spores, både samlet og uafhængigt af hinanden. Alle handlinger, i registeret, skal kunne logges, ligesom der skal kunne etableres adgangskontrol. Der skal være historik på alle transaktioner. Det nye digitale våbenregister skal integrere til flere af Rigspolitiets systemer, hvoraf enkelte indgår i en samlet proces, andre kun med opslag. Løsningen skal have dansk brugergrænseflade. Derudover skal løsningen effektivt og på en brugervenlig måde understøtte arbejdsgange med registrering af ovennævnte, give mulighed for at kunne trække data ud og tilbyde hjælpefunktioner til brugerne.

Rigspolitiet ønsker så vidt muligt at anskaffe en standardløsning til understøttelse af ovenstående behov.

II. Ydelser: Kontrakten omfatter følgende hovedydelser, som vil blive uddybet nærmere i udbudsmaterialet:

A. Etablering og konfiguration:

Leverandøren skal stille de nødvendige licenser for anvendelse af løsningen til rådighed for Rigspolitiet. Leverandøren skal etablere og konfigurere løsningen til installation hos Rigspolitiet, herunder opsætning af regelmotor, overførsel og integration til relevante datakilder. Rigspolitiet vil stille infrastruktur, server- og storageplatform inkl. basisprogrammel til rådighed. Leverandøren skal medvirke til at sikre integration til udvalgte af politiets øvrige it-systemer.

B. Konvertering af data fra eksisterende våbenregister:

Leverandøren skal konvertere data fra det eksisterende våbenregister over i det nye digitale våbenregister således, at historik fra tidligere transaktioner mv. bevares.

C. Support og vedligeholdelse:

Leverandøren skal levere løbende support og vedligeholdelse af løsningen.

Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af levering af nye versioner, releases, patches og fejlrettelser. Support omfatter teknisk support i form af 3rd level support, herunder med mulighed for on-site support. 1st level og 2nd level support leveres af Rigspolitiets selv eller en af Rigspolitiet udpegede tredjemand. Drift af hardware og infrastruktur leveres af Rigspolitiet eller dennes driftsleverandør.

D. Uddannelse:

Leverandøren skal levere uddannelsesmateriale og undervisning af kundens superbrugere og tekniske medarbejdere til et påkrævet niveau. Leverandøren skal medvirke til at udforme uddannelsesmateriale, der gør Rigspolitiet i stand til selv at undervise øvrige brugere i løsningen.

E. Konsulentydelser:

Leverandøren skal i kontraktperioden levere konsulentydelser f.eks. i form af teknisk bistand til konfiguration af ny funktionalitet og fremtidige integrationer på kundens anmodning og omfang samt ydelser i forbindelse med kontraktens ophør.

F. Konfiguration og videreudvikling:

Leverandøren skal løbende forestå, at løsningen konfigureres og eventuelt videreudvikles til understøttelse af forretningsmæssige behov. Konfigurations og videreudviklingsydelser skal leveres på Rigspolitiets anmodning.

G. Tilknyttede moduler:

Leverandøren skal stille nye moduler omfattet af Leverandørens roadmap til rådighed for Rigspolitiet. Tilknyttede moduler skal leveres på Politiets anmodning.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Annonceret 05-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-11-2019 kl. 11.00
Deadline 03-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524493-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)

Forhåndsmeddelelse (22-05-2019)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 098-237279

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237279-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rigspolitiet forventer at gennemføre et EU-udbud med henblik på anskaffelse af et nyt digitalt våbenregister.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Annonceret 22-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 22-05-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237279-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse