Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lægemidler 2019/S 156-385198

Kort beskrivelse

Amgros indgår rammeaftaler omfattende lægemidler til brug for sygehusene hos Amgros’ interessenter. Formålet med rammeaftalen er at sikre forsyningen af lægemidlet SeHCAT, Selenium (75-SE)-Tauroselcholic Acid til de nuklearmedicinske afdelinger hos regionernes sygehuse.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385198-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed