Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 156-386243

Kort beskrivelse

Midttrafik og Herning Kommune er ved at forberede genudbuddet af kontrakten vedr. Herning Bybusser. Der er truffet politisk beslutning om, at busserne i bybussystemet fremover skal være nulemissions busser, dvs. elbusser eller brintbusser. Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 41 000 køreplantimer om året fordelt på 12 kontraktbusser.

Med henblik på at tilrettelægge udbuddet på den mest hensigtsmæssige måde afholder Midttrafik og Herning Kommune et fælles dialogmøde, hvor både busoperatører, busproducenter, elforsyningsselskaber og andre interessenter får mulighed for at deltage. Dialogmødet afholdes den 10.9.2019, kl. 14:00 – 16:00 – Mødet afholdes i Herning. Oplysning om mødested fremsendes efter tilmelding, der skal ske til ordregivers kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen jsn@midttrafik.dk

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 3.9.2019.

Læs mere
Ordregiver Midttrafik
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386243-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed