Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2019/S 161-396434

Kort beskrivelse

Der er alene tale om en høring.

I overensstemmelse med Lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) påtænker Fredericia Kommune at udbyde personlig pleje og praktisk bistand, jf. nedenfor:

Frit leverandørvalg indenfor

1) praktisk bistandæ

2) personlige plejeopgaver døgnet rundt, samt

3) udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere i Fredericia Kommune.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter Udbudslovens § 7 (light-regimet).

Læs mere
Ordregiver Fredericia Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396434-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse