Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2019/S 196-475178

Kort beskrivelse

Begrænset udbud af renovering af 21 etageblokke med 374 boliger, 20 fritlæggende huse og 50 rækkehuse, i alt 34 000 m2 samt opførelse af nyt beboerhus på 600 m2. Opgaven udbydes i 3 storentrepriser benævnt A, B og C. Storentreprise A omfatter nedbrydningsarbejde, sanerings- og miljøarbejde, jordarbejde, kloakarbejde, smed for så vidt angår konstruktion, murer- og betonarbejde og anlægsgartnerarbejde samt etablering af fælles byggeplads. Storentreprise B omfatter ventilation, VVS- og el-installationer. Storentreprise C omfatter tømrerarbejde, tagdækning, blikkenslager, køkken og inventar samt malerarbejde. For alle 3 storentrepriserne gælder, at projektet er betinget af skema A og B for de respektive etaper i projektet, og at Brabrand Boligforening både har ret til at udskyde eller forlænge byggeperioden for hver etape, samt i øvrigt at standse projektet eller en etape, såfremt boligforeningen mod forventning ikke måtte opnå skema B i henhold til tidsplanen.

Læs mere
Ordregiver Brabrand Boligforening, afd. 2
Deadline 08-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475178-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse