Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ingeniørmæssig projektering 2019/S 199-483724

Kort beskrivelse

Naturstyrelsen skal forestå kloakering af kolonihaver i Rødovre samt håndtering af overfladevand på kolonihavernes fællesområder. Området består af følgende 3 matrikler, matrikel nr. 1z, Islev By, Islev, Rødovre, matrikel nr. 1a, Islev By, Islev, Rødovre og matrikel nr. 1ak, Islev By, Islev, Rødovre, omfattende i alt 543 havelodder og fællesarealer (herefter betegnet området).

Udbuddet vedrører totalrådgivning (ingeniørydelser) vedrørende bl.a. projektering, forundersøgelse, udbud, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med kloakeringen af området.

Det er rådgivers opgave at koordinere projektet under hele planlægnings-, forslags-, projekteringsfasen. Rådgiver skal under udførelsesfasen udføre fagtilsyn.

Under punkt II.2.4 findes en nærmere beskrivelse af kontrakten.

Læs mere
Ordregiver Naturstyrelsen
Annonceret 15-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 15-10-2019 kl. 10.00
Deadline 12-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483724-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse