Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 200-486328

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter indgåelse af aftale om totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af DGI Byens Vandkulturhus, idrætsfoyer og tag. Totalrådgiveren skal varetage DGI Byens interesser og bistå DGI Byen igennem alle faser af renoveringen. Totalrådgiverens ydelser omfatter således bl.a. projektledelse, udfærdigelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud af renoveringsarbejderne, byggeledelse, herunder udarbejdelse af specificeret byggeregnskab, fagtilsyn samt bistand til DGI Byen ved aflevering, 1-års gennemgang og opfølgning på udbedring af eventuelle konstaterede mangler ved renoveringsarbejderne.

Totalrådgiveren forventes at påbegynde sit arbejde umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Dette skyldes, at totalrådgiveren skal have gennemført udbuddet af de arbejder, der skal udføres under renoveringen, således at renoveringen heraf kan igangsættes den 1.7.2020, hvor det vil være til mindst mulig gene for Vandkulturhusets brugere.

Læs mere
Ordregiver DGI Byen
Annonceret 16-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 16-10-2019 kl. 10.00
Deadline 18-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486328-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse