Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 230-563482

Kort beskrivelse

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Bygherre") planlægger efter en renseanlægsstruktur med 10 blivende anlæg, hvoraf flere er stærkt nedslidte. Fire af disse anlæg, heriblandt Nykøbing Renseanlæg, står foran omfattende ombygninger og renoveringer.

Det er Bygherres håb, at Nykøbing Renseanlæg efter ombygning vil vise løsninger på de aktuelle udfordringer – og blive et renseanlæg, som peger mod nye tider.

Bygherre ønsker med den udbudte renovering af Nykøbing Renseanlæg at signalere en overgang til en hverdag, hvor den daglige drift baseres på fjernovervågning, samt planlagte og forebyggende vedligeholdelsesindsatser, hvilket medfører en reduktion af driftsomkostningerne. Denne overgang indebærer en omfattende teknisk og mental omstilling.

Læs mere
Ordregiver Guldborgsund Spildevand A/S
Annonceret 28-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 28-11-2019 kl. 11.00
Deadline 03-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563482-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (21-10-2019)

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 203-493226

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493226-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Bygherre") planlægger efter en renseanlægsstruktur med 10 blivende anlæg, hvoraf flere er stærkt nedslidte. 4 af disse anlæg, heriblandt Nykøbing Renseanlæg, står foran omfattende ombygninger og renoveringer.

Det er Bygherres håb, at Nykøbing Renseanlæg efter ombygning vil vise løsninger på de aktuelle udfordringer – og blive et renseanlæg, som peger mod nye tider.

Bygherre ønsker med den udbudte renovering af Nykøbing Renseanlæg at signalere en overgang til en hverdag, hvor den daglige drift baseres på fjernovervågning, samt planlagte og forebyggende vedligeholdelsesindsatser, hvilket medfører en reduktion af driftsomkostningerne. Denne overgang indebærer en omfattende teknisk og mental omstilling.

Læs mere
Ordregiver Guldborgsund Spildevand A/S
Annonceret 21-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 21-10-2019 kl. 10.00
Deadline 18-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493226-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse