Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med affald 2019/S 203-494228

Kort beskrivelse

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter transport og behandling af farligt affald, herunder affald klasse 4.1 og klasse 9, som beskrevet i kravspecifikationen.

Udbuddet omfatter 6 delaftaler. Hver delaftale er en rammeaftale med én leverandør og indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Rammeaftalerne træder i kraft 1.1.2020. Leverandøren skal derfor være klar til idriftsættelse pr. 1.1.2020.

Læs mere
Ordregiver SMOKA I/S
Annonceret 21-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 21-10-2019 kl. 10.00
Deadline 15-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494228-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse