Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieundersøgelser 2019/S 209-511642

Kort beskrivelse

I forbindelse med diverse kriminaltekniske undersøgelser har politiet behov for at få gennemført analyser af en række forskellige områder, f.eks. påvisning af brændbare væsker ved brande, krudtpartikler fra fænghætter mv.

Ydelserne på rammeaftalen er følgende:

1) Brændbare væsker:

Påvisning af evt. indhold af brændbare væsker i effekter sikret af Rigspolitiet. Undersøgelserne udføres ved gaskromatografi kombineret med flammeionisation- (FID) og masseselektiv- (MS) detektion. Undersøgelserne udføres hos leverandøren. Udtagning af effekter til undersøgelser foretages af Rigspolitiet og bringes til laboratoriet hos leverandøren med bud fra Rigspolitiet eller med pakkepost;

2) Undersøgelse af tapes for GSR-partikler:

Undersøgelse af tapes fra Rigspolitiet for karakteristiske GSR-partikler (krudtpartikler fra fænghætte). Undersøgelserne udføres ved scanning elektronmikroskopi (SEM) med faciliteter til røntgenmikroanalyse (EDX). Udtagning af prøver på tapes foretages af politiet.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511642-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed