Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2019/S 213-521484

Kort beskrivelse

Formålet med det aktuelle projekt er at skabe nutidige, velfungerede og fleksible forsknings- og undervisningsrammer for AU. Bygningerne skal således understøtte de ønskede funktioner i såvel rumlig som teknisk henseende. Byggeriet indrettes til ca. 1 000 personer og omfatter ca. 29 000 kvm. inkl. kælder og teknikrum.

Udbudspakke 1 er udbudt og tildelt som storentreprise og er i gang. Aflevering sker sammen med nærværende fagentrepriser.

Den samlede værdi af udbudspakke 2, der i alt består af 15 fagentrepriser, er ca. 250 000 000 DKK. Med denne udbudsbekedntgørelse udbydes nedenstående fagentrperiser, mens de øvrige fagentrepriser udbydes selvstændigt:

— Murerentreprisen,

— Tømrerentreprisen,

— Malerentreprisen,

— Gulventreprisen,

— VVS-entreprisen,

— Ventilationsentreprisen,

— El-entreprisen,

— EDB Installationer,

— Elevatorentreprisen,

— Brand- og varslingsanlæg.

Alle fagentrepriser, herunder deres detaljerede omfang, er beskrevet i arbejdsbeskrivelser, der indgår som bilag til udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Annonceret 05-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-11-2019 kl. 11.00
Deadline 03-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521484-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse