Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 213-522785

Kort beskrivelse

I økonomiaftalen for 2020 har regeringen, KL og Danske Regioner aftalt at give den enkelte borger et overblik over relevante data på tværs af den offentlige sektor ved etablering af Mit overblik på borger.dk Mit overblik giver borgeren mulighed for at se de mest relevante oplysninger om sig selv, fx igangværende sager og tildelte ydelser. I den forbindelse skal der udvikles og driftes en orkestreringskomponent, der henter data fra de bagvedliggende fagsystemer, hvorefter data videreformidles til brug for en visningsklient.

Læs mere
Ordregiver Digitaliseringsstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522785-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse