Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Varmepumper 2019/S 213-524226

Kort beskrivelse

Løgstrup Varmeværk har fået tilsagn fra Energistyrelsen om økonomisk støtte til at etablere en varmepumpe,

Der kan anvende udeluft som varmekilde. Varmepumpen skal etableres på Kølsenvej 27, ca. 300 m nordøst for det eksisterende værk. På Kølsenvej 27 blev der i forbindelse med etablering af solvarmeanlæg i 2016,

etableret en mindre teknikbygning samt en tilhørende akkumuleringstank.

Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder, der er relateret til etableringen af et komplet varmepumpeanlæg med tilhørende stipulerede ydelser og optioner.

Tryk her https://permalink.mercell.com/116527122.aspx

Læs mere
Ordregiver PlanEnergi
Annonceret 05-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-11-2019 kl. 11.00
Deadline 13-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524226-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed