Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bedemandsvirksomhed 2019/S 215-527766

Kort beskrivelse

Vordingborg Kommune ønsker tilbud på levering af en enkel og anstændig bisættelse. Begravelse sker kun i de tilfælde, hvor afdøde har ytret ønske herom i testamente eller anden skriftlig form. Begravelser er derfor ikke omfattet af dette udbud. Tilbudsgiveren skal levere alle de administrative og praktiske ydelser som er nødvendige og sædvanlige ved udførelsen af en bisættelse og som normalt udføres af bedemænd. En nærmere beskrivelse heraf fremgår af kravspecifikationen. Det er en naturlig forudsætning, at Tilbudsgiveren vil varetage denne type af bisættelser ved at udvise den samme respekt overfor de afdøde, der er omfattet af denne kontrakt, som ved bisættelser, hvor der er pårørende eller andre til at varetage dette. Vordingborg Kommune betaler ikke for bespisning af evt. følge, opsætning af gravsten, anlæggelse af og fortsat vedligeholdelse af gravsted, takkekort og frimærker. Opremsningen er ikke udtømmende. Begravelse skal som udgangspunkt ske på de ukendtes/fællesgrav grav.

Læs mere
Ordregiver Næstved Kommune
Annonceret 07-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 07-11-2019 kl. 11.00
Deadline 05-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527766-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse