Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Behandling af slam 2019/S 216-531268

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører levering af polymerer til forafvanding og slutafvanding. Udbuddet gennemføres af Shared A/S på vegne af Thisted Renseanlæg A/S og Samsø Spildevand A/S og er opdelt i 2 delaftaler.

Læs mere
Ordregiver Thisted Renseanlæg A/S
Annonceret 08-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 08-11-2019 kl. 11.00
Deadline 06-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531268-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed