Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 228-560578

Kort beskrivelse

Aarhus Kommune har besluttet at indtræde i et eksisterende samarbejde mellem DSB Ejendomsudvikling A/S, MT Højgaard A/S og PensionDanmark om arealudvikling og etablering af et parkeringsanlæg og overdækning af banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiksbroen ved Aarhus Banegård.

Aarhus Kommunes indtræden i samarbejdet sker med henblik på arealudvikling af tilstødende kommunale byggeretter ved en fælles byggemodning inden for rammerne af dette fællesskab. Samarbejdet påtænkes etableret i form af et arealudviklingsselskab.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune
Annonceret 26-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 26-11-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560578-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed