Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udstyr til anæstesi og genoplivning 2019/S 236-577918

Kort beskrivelse

I forlængelse af den gennemførte markedsdialog for udbuddet af intensivprodukter, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til udbudsmateriale for disse intensivprodukter.

Udkastet til udbudsmateriale for intensivprodukter til sygehusene i Region Syddanmark består af følgende høringsdokumenter:

- Udkast til kontraktbilag 2 - kravspecifikation og løsningsbeskrivelse,

- Udkast til udbudsbetingelser,

- Udkast til udbudsbilag 2 - kundeattest for tilfredsstillende udført arbejde,

- Udkast til udbudsbilag 3 - fortegnelse over nuværende varer i de udbudte delkontrakter,

- Udkast til kontrakt.

Hvis ovenstående udkast til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om intensivprodukter, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er tirsdag d. 7.1.2020 kl. 12:00.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Annonceret 06-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 06-12-2019 kl. 13.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577918-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse