Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Høring - Vandløb

Offentlig høring i forbindelse med forestående udbud vedr. drift og vedligeholdelse af vandløb for Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune inviterer hermed alle interesserede til at kommentere på udkast til udbudsmateriale vedr. vandløb, som forventes udbudt i 2020.

Den årlige økonomi vil forventeligt andrage ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Der indgås kontrakt med én leverandør.

Kontraktperioden er fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2026. Ordregi-ver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

Udbuddet vil blive gennemført i henhold til udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15/12/2015. Udbudsformen vil være offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet kan hentes via Hillerød Kommunes hjemmeside her: https://www.hillerod.dk/indflydelse-og-politik/bliv-hoert/

Evt. kommentarer til udbudsmaterialet bedes indskrives i høringsblanketten. Høringssvar skal fremsendes senest den 8.1.2020 via e-mail til Lone Krogsgaard på lkg@niras.dk.

Åbn dokument 1 (16-12-2019) Luk dokument 1 (16-12-2019)
Titel Høring - Vandløb
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Offentlig høring i forbindelse med forestående udbud vedr. drift og vedligeholdelse af vandløb for Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune inviterer hermed alle interesserede til at kommentere på udkast til udbudsmateriale vedr. vandløb, som forventes udbudt i 2020.

Den årlige økonomi vil forventeligt andrage ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Der indgås kontrakt med én leverandør.

Kontraktperioden er fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2026. Ordregi-ver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

Udbuddet vil blive gennemført i henhold til udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15/12/2015. Udbudsformen vil være offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet kan hentes via Hillerød Kommunes hjemmeside her: https://www.hillerod.dk/indflydelse-og-politik/bliv-hoert/

Evt. kommentarer til udbudsmaterialet bedes indskrives i høringsblanketten. Høringssvar skal fremsendes senest den 8.1.2020 via e-mail til Lone Krogsgaard på lkg@niras.dk.
Annonceret 16-12-2019 kl. 12.00
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Hillerød Kommune
Adresse Trollesmindealle 27
3400
Hillerød
CPV kode
Kontakt E-mail: lkg@niras.dk
Telefon: +45 72320000
Modtagers firmanavn NIRAS A/S
Adresse for modtagelse af tilbud lkg@niras.dk