Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldscontainere 2019/S 243-596744

Kort beskrivelse

Indkøb af, montering og udkørsel af affaldsbeholdere omfattende følgende ydelser: Som hovedleverance leveres ca. 25 100 stk. 240 l og 2 100 stk. 360/370 l beholdere primært 2-delte samt 800 stk. 660 l minicontainere. Alle er inklusiv levering, montering og udbringning. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden i alt ca. 28 000 stk. fra 140 - 360/370 l primært 2-delte samt ca. 1 100 stk. minicontainere fra 660 - 770 l. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning.

Opgaven udbydes for en periode på 5 år med start den 1.9.2020 og med udløb uden yderligere opsigelse den 31.8.2025. Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.

Læs mere
Ordregiver Kalundborg Kommune
Annonceret 17-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 17-12-2019 kl. 09.00
Deadline 20-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596744-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse