Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2019/S 244-600439

Kort beskrivelse

Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S udbyder, som begrænset udbud, vedligehold af forsyningens regnvandsbassiner, pumpestationer, renseanlæg, genbrugspladser og Feltengård i Favrskov Kommune. Udbuddet omfatter følgende:

- Slåning af arealer på regnvandsbassiner, pumpestationer og renseanlæg ejet af ordregiver,

- Slåning af arealer på Feltengård,

- Friholdelse af ukrudt ved renseanlæg ejet af Favrskov Spildevand,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt ved bundrender i regnvandsbassiner ejet af ordregiver,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt ved fortovsarealer ved anlæg ejet af ordregiver,

- Klippe hæk og luge bede ved anlæg ejet af ordregiver,

- Slåning af arealer på genbrugspladser ejet af Favrskov Affald A/S,

- Klippe hæk/buske ejet af Favrskov Affald A/S,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt på arealer ejet af Favrskov Affald A/S.

Læs mere
Ordregiver Favrskov Forsyning A/S
Annonceret 18-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 18-12-2019 kl. 11.00
Deadline 23-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600439-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse