Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2020/S 087-208679

Kort beskrivelse

Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap.

Den udbudte opgave omfatter dagbehandlingstilbud til børn og unge i Københavns Kommune. København Kommune indgår rammeaftalerne med de vindende tilbudsgivere om de lokalt placerede dagbehandlingstilbud og varetager det kontraktuelle tilsyn med disse på vegne af alle kommuner. Alle kommuner er berettiget til at gøre brug af de udbudte rammeaftaler, dvs. visitere børn til de vindende tilbudsgivere.

Tilbudsgiverne kan alene byde ind med dagbehandlingstilbud, som senest på tidspunktet for aftalestart er fysisk placeret i København Kommune. Bemærk, at tilbudsgiverne kan byde ind med (i) tilbud, som senest den 1. august 2020 er etableret, og/eller (ii) tilbud, som etableres senest 1. oktober 2020.

Udbuddet inddeles i 3 kategorier (delaftaler) efter børnenes behandlings- og støttebehov, se kravspecifikationen.

Tryk her:

https://permalink.mercell.com/129012020.aspx

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune
Annonceret 05-05-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 06-05-2020 kl. 10.00
Deadline 03-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208679-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (22-01-2020)

Uddannelse og undervisning 2020/S 015-032061

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:032061-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap, som bedst imødekommes ved en integreret behandlings- og undervisningsmæssig indsats.

For at sikre, at Kommunerne – i overensstemmelse med nærhedsprincippet - kan gøre brug af de tilbudte dagbehandlingstilbud, kan tilbudsgivere alene byde ind med dagbehandlingstilbud, som senest på tidspunktet for aftalestart enten (i) er fysisk placeret i en Kommune, eller (ii) er placeret inden for rammeaftalens geografiske område, jf. bilag A7.

Den udbudte opgave omfatter dagbehandlingstilbud til børn og unge i Kommunerne. Den udbudte rammeaftale er opdelt i 19 geografiske områder, som hver i sær omfatter kategori 1, 2 og 3, jf. kravspecifikationen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/122012405.aspx

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune
Annonceret 22-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 22-01-2020 kl. 11.00
Deadline 06-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:032061-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse (19-12-2019)

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2019/S 245-603047

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603047-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

De deltagende kommuner (herefter "Kommunerne") har alle mange årserfaring med dagbehandlingstilbud – både fra tidligere udbudsprocesser, men også fra den efterfølgende kontraktopfølgning.

Baseret på disse erfaringer har Kommunerne vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gå sammen i et fælles udbud, hvor der sættes ensartede krav til alle dagbehandlingstilbud. Et fælles udbud forventes bl.a. at skabe mere gennemsigtighed i prissætningen, idet det er et vilkår i udbuddet, at ydelserne skal prissættes ensartet – uanset hvilken kommune, som gør brug af dagbehandlingstilbuddet.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune
Annonceret 19-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-12-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603047-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse