Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 245-603163

Kort beskrivelse

Ordergiver har behov for at kunne værdifastsætte køretøjer, eksempelvis i forbindelse med afgiftsberigtigelse, pristjek, kontrolsager og ankesager. Til dette formål har ordregiver behov for en softwareløsning (”Løsningen”), der kan foretage og dokumentere automatiserede handelsprisvurderinger af køretøjer. Løsningen skal stilles til rådighed og herefter driftes, vedligeholdes og videreudvikles af leverandøren.

Leverandøren skal medvirke til, at løsningen på en enkel og simpel måde kan integreres med ordregivers øvrige it-systemer. Løsningen skal have en åben og fleksibel arkitektur, der tilgodeser kommende udvidelsesbehov.

Ordrergiver har erhvervet brugsret til en række historiske annonceprisdata for køretøjer i Danmark, og erhverver løbende nye af sådanne annonceprisdata for køretøjer. Ordrergiver har behov for, at disse prisdata, evt. efter udvikling af en integration til løsningen, kan lægges til grund for vurderinger.

Læs mere
Ordregiver Motorstyrelsen
Annonceret 19-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-12-2019 kl. 11.00
Deadline 31-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603163-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse