Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Evaluering af udviklingsprojekt under Danske Naturparker

Evalueringen omfatter to typer evaluering:
1) En kendskabsanalyse af a) Danske Naturparker som mærkningsordning, b) De enkelte pilotnatur- og naturparker; 12-15 parker, og c) 4 formidlingskoncepter.
2) En vurdering af koncepternes fremtidige forankring. Heri indgår også støtte til samt evaluering af parkernes egenevaluering.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-12-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-12-2019)
Titel Evaluering af udviklingsprojekt under Danske Naturparker
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Evalueringen omfatter to typer evaluering:
1) En kendskabsanalyse af a) Danske Naturparker som mærkningsordning, b) De enkelte pilotnatur- og naturparker; 12-15 parker, og c) 4 formidlingskoncepter.
2) En vurdering af koncepternes fremtidige forankring. Heri indgår også støtte til samt evaluering af parkernes egenevaluering.
Annonceret 20-12-2019 kl. 12.00
Deadline 31-01-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Friluftsrådet
Skønnet kontraktsum 350000 DKK
Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium: Bedste forhold mellem pris og kvalitet.
De indkomne tilbud vil blive vurderet på følgende parametre:
• Forståelse af opgaven
• Metode til løsning af opgaven
• Pris
Adresse Scandiagade 13
2450
København SV
CPV kode 98390000-3 - Andre tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Sven-Åge Westphalen
Kontakt E-mail: swe@friluftsraadet.dk
Telefon: +45 42915288
Modtagers firmanavn Friluftsrådet
Adresse for modtagelse af tilbud Scandiagaden 13, 2450 København SV