Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2020/S 018-039407

Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune udbyder 4 delaftaler om salg og levering af fødevare til plejecentre og storkøkkener, der producere måltider til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune.

Udbuddet omfatter 9 kommunale, selvejende og private plejecentre i kommunen. Opdelingen på delaftaler har til hensigt at give både små, mellem og store virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Indholdet af delaftalerne er beskrevet nedenfor i denne bekendtgørelse.

Det er muligt at tilbyde samlerabat ved bud på flere delaftaler. Sortimenter der bliver efterspurgt i udbuddet afspejler Frederiksberg Kommunes målsætning om 60% økologi i offentlige storkøkkener i 2020, og at der er køkkener, der har ambitioner om en endnu højere økologiprocent. I forhold til tildelingskriterier vægter pris 60% og kvalitet 40%. I forhold til kvalitet vil følgende delkriterier indgå:

- Leveringssikkerhed,

- Sortiment,

- Service.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Annonceret 27-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 27-01-2020 kl. 11.00
Deadline 30-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:039407-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (23-12-2019)

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 247-608593

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608593-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune udbyder 4 delaftaler om salg og levering af fødevare til plejecentre og storkøkkener, der producere måltider til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune.

Udbuddet omfatter 9 kommunale, selvejende og private plejecentre i kommunen. Opdelingen på delaftaler har til hensigt at give både små, mellem og store virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Indholdet af delaftalerne er beskrevet nedenfor i denne bekendtgørelse.

Det er muligt at tilbyde samlerabat ved bud på flere delaftaler. Sortimenter der bliver efterspurgt i udbuddet afspejler Frederiksberg Kommunes målsætning om 60% økologi i offentlige storkøkkener i 2020, og at der er køkkener, der har ambitioner om en endnu højere økologiprocent. I forhold til tildelingskriterier vægter pris 60% og kvalitet 40%. I forhold til kvalitet vil følgende delkriterier indgå:

- Leveringssikkerhed,

- Sortiment,

- Service.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Annonceret 23-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 23-12-2019 kl. 11.00
Deadline 29-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608593-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse