Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 004-003975

Kort beskrivelse

Den almene boligorganisation AAB (”AAB”) har indgået en aftale med Gefion Group (”Gefion”) om opførelsen af almene ungdomsboliger på i alt 2 862 m2 (”Byggeriet”). Byggeriet skal opføres i forbindelse med en større byggesag, der indeholder private boliger og erhverv.

AAB og Gefion har aftalt, at Byggeriet skal opføres efter den delegerede bygherremodel, der er godkendt af Københavns Kommune, jf. kommunens notat af 26.6.2014. Det betyder bl.a., at AAB og Gefion, i forhold til opførelsen af den almene boligdel, optræder som henholdsvis bygherre og totalentreprenør. Gefion har efterfølgende videredelegeret rollen som den delegerede bygherre til Bgb A/S (bgb).

På den baggrund udbydes udførelsen af Byggeriet af Bgb A/S (”Bgb”) og på vegne af AAB. Byggeriet er opdelt i 7 delkontrakter, der hver omfatter én fagentreprise:

1) Tømrer/snedker;

2) Køkken og inventar;

3) VVS/blik;

4) Gulve;

5) Ventilation;

6) Elinstallationer og elevator;

7) Maler.

Læs mere
Ordregiver bgb A/S
Annonceret 07-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-01-2020 kl. 11.00
Deadline 07-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:003975-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse