Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Apparatur til kontrol og prøvning 2020/S 010-019399

Kort beskrivelse

Region Sjælland påtænker at indkøbe en CE-IVD-godkendt løsning til påvisning af HPV-højrisikogenotyperne 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68 ud fra cervixcytologiske prøver taget i BD Surepath-prøvebeholdere. Løsningen skal omfatte apparatur, reagenser, forbrugsvarer og software.

Den anskaffede løsning skal have høj kapacitet (min. 300 analyser pr. dag) og være automatiseret, skal indebære minimal manuel håndtering, forbehandling og alikvotering af modtagne BD Surepath-prøvebeholdere, samt kræve minimal manuel overvågning af analyseprocessen. Der forudsættes driftsstabilitet og regelmæssige, forebyggende serviceaftaler.

Det molekylærbiologiske assay skal give mulighed for integreret intern kontrol for tilstedeværelse af humant materiale eller der skal foreligge dokumentation for, at patienter ikke stilles ringere end hvis denne mulighed er tilstede.

Det vægtes højt, at løsningen giver mulighed for udspecificeret genotypning af højrisikogenotyperne.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 15-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 15-01-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019399-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Forhåndsmeddelelse (13-01-2020)

Apparatur til kontrol og prøvning 2020/S 008-013177

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:013177-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Region Sjælland påtænker at indkøbe en CE-IVD-godkendt løsning til påvisning af HPV-højrisikogenotyperne 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68 ud fra cervixcytologiske prøver taget i BD Surepath-prøvebeholdere. Løsningen skal omfatte apparatur, reagenser, forbrugsvarer og software.

Den anskaffede løsning skal have høj kapacitet (min. 300 analyser pr. dag) og være automatiseret, skal indebære minimal manuel håndtering, forbehandling og alikvotering af modtagne BD Surepath-prøvebeholdere, samt kræve minimal manuel overvågning af analyseprocessen. Der forudsættes driftsstabilitet og regelmæssige, forebyggende serviceaftaler.

Det molekylærbiologiske assay skal give mulighed for integreret intern kontrol for tilstedeværelse af humant materiale eller der skal foreligge dokumentation for, at patienter ikke stilles ringere end hvis denne mulighed er tilstede.

Det vægtes højt, at løsningen giver mulighed for udspecificeret genotypning af højrisikogenotyperne.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 13-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-01-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:013177-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse