Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Miljøplanlægning 2020/S 008-015048

Kort beskrivelse

Der er tale om udbud på tjenesteydelser i form af rådgivning. Udbuddet foretages i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU).

Ordregiver ønsker at anskaffe assistance til udarbejdelse af plangrundlag og VVM for etablering af landanlægget til Thor Havmøllepark samt til udarbejdelse af bidrag vedrørende landanlægget til den strategiske miljøvurdering af planen for Thor Havmøllepark. Thor Havmøllepark skal placeres i Nordsøen ud for Thorsminde. Den ønskede anskaffelse er opdelt i følgende arbejdspakker:

- Arbejdspakke A – Projektledelse,

- Arbejdspakke B – Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for stationer,

- Arbejdspakke C – Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlæg,

- Arbejdspakke D – Bidrag vedrørende landanlægget til den strategiske miljøvurdering.

Udbuddets nærmere omfang følger af udbudsmaterialet, hvor både detaljeret ydelsesbeskrivelse samt estimerede mængder er angivet.

Læs mere
Ordregiver Energinet Eltransmission A/S
Annonceret 13-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-01-2020 kl. 11.00
Deadline 23-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:015048-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed