Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2020/S 009-016836

Kort beskrivelse

Fredensborg Kommune udbyder varetagelse af ledsageordning for personer mellem 18 og 67 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Ydelsen skal leveres i henhold til § 97 i LBK nr. 1284 af 17.9.2015 (Serviceloven). Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der vil blive afholdt et informations- og spørgemøde den 27. januar kl. 09:00 - 10:00. Mødet holdes på Fredensborg Kommunes Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Tilmelding til mødet skal ske i Mercell.

Læs mere
Ordregiver Fredensborg Kommune
Annonceret 14-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-01-2020 kl. 09.00
Deadline 11-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:016836-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse