Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forberedende forløb for unge med arbejdstitlen "Kæmp for det"

Forberedende forløb i henhold til LAB-loven for unge mellem 18 og til og med 29 år. De unge har mange facetterede udfordringer ud over ledighed. Forberedelsen ligger i at bringe de unge tættere på, at kunne starte på uddannelse eller komme tættere på arbejdsmarkedet. Tilbuddet skal være byget op omkring fysisk træning på hold i et koncept, hvor samvær og hold-ånd opbygger den enkeltes følelse af samhørighed med- og vigtighed i gruppen.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-01-2020)
Titel Forberedende forløb for unge med arbejdstitlen "Kæmp for det"
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Forberedende forløb i henhold til LAB-loven for unge mellem 18 og til og med 29 år. De unge har mange facetterede udfordringer ud over ledighed. Forberedelsen ligger i at bringe de unge tættere på, at kunne starte på uddannelse eller komme tættere på arbejdsmarkedet. Tilbuddet skal være byget op omkring fysisk træning på hold i et koncept, hvor samvær og hold-ånd opbygger den enkeltes følelse af samhørighed med- og vigtighed i gruppen.
Annonceret 14-01-2020 kl. 09.55
Deadline 20-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 50% - Kvalitet 50%
Link til udbudsmateriale www.svendborg.dk
Ordregiver Svendborg Kommune
Skønnet kontraktsum 5000000 DKK
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.
Der vil ske udelukkelse af Tilbudsgiveren, såfremt Tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for forhold, som fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, herunder at der kan påvises en interessekonflikt, en konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse, eller at der er afgivet groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller at Tilbudsgiveren ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk. 4 og 5 og § 137:
Bilag 1 Tilbudsgivers tro- & love erklæring benyttes
Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:
- Tilbudsgiver er forpligtet til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring.
Kopi af police vedlægges tilbuddet og navngives bilag 2.
I muligt omfang afhængigt af hvornår Tilbudsgiver har etableret sin virksomhed, vedlægge erklæring indeholdende følgende nøgletal:
- Virksomhedens resultat før skat for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår.
 Egenkapital for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår. Ved negativ egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår, eller ved forbehold i revisorerklæring kan tilbuddet afvises som værende ikke-konditionsmæssigt. Tilbuddet vil blive vurderet ud fra, om forholdene kan give anledning til tvivl om, hvorvidt Tilbudsgiver at være i stand til at løfte den udbudte opgave.
De ønskede regnskabstal skal vedlægges tilbuddet og navngives bilag 3.
Virksomheder som først er etableret indenfor de seneste 12 måneder og derfor ikke har et afsluttet regnskab skal vedlægge en samlet periodeopgørelse for virksomheden siden etablering.
Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

- Referenceliste over den/de mest betydelige referencer inden for de seneste 3 år.
Bilag 4 Referenceliste benyttes.
Adresse Ramsherred 5
5700
Svendborg
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
75131000-3 - Tjenester for den offentlige sektor
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Merete Parsdal
Kontakt E-mail: merete.parsdal@svendborg.dk
Telefon: +45 24887021