Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vedligeholdelse af arealer 2020/S 012-024244

Kort beskrivelse

I Tønder Kommune er der ådiger langs flere af de offentlige vandløb, og ud mod Vadehavet ligger "Det Fremskudte Dige". Digerne har til formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder i marsken. I forbindelse med Tønder Kommunes forpligtelser som myndighed, udbydes græsslåningen af kommunens ådiger samt "Det Fremskudte Dige". Opgaven omfatter græsslåning på digerne fordelt på 5 delaftaler, som beskrevet i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Tønder Kommune
Annonceret 17-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 17-01-2020 kl. 11.00
Deadline 26-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:024244-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse