Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Finansielle tjenester og forsikringstjenester 2020/S 060-144675

Kort beskrivelse

Aalborg Forsyning ønsker at gennemføre et samlet EU-udbud for det samlede forsikringsprogram for alle forsyningsarter med det formål at opnå den højeste grad af synergi ved et samlet indkøb af forsikringsafdækning.

Aftalekomplekset består af 2 kontrakter med tilhørende delkontakter (i alt 8 delkontrakter, der er defineret ved forsikringsgenstand og forsikringsbranche). Kontakterne er fordelt på 2 kontraktparadigmer: A og B, hvoraf kontrakt A er omfattet af nærværende udbud. Kontrakt B udbydes særskilt i henhold til reglerne i udbudslovens afsnit II.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning
Annonceret 25-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 25-03-2020 kl. 11.00
Deadline 22-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144675-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (27-02-2020)

Finansielle tjenester og forsikringstjenester 2020/S 041-097836

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:097836-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Aalborg Forsyning ønsker at gennemføre et samlet EU-udbud for det samlede forsikringsprogram for alle forsyningsarter med det formål at opnå den højeste grad af synergi ved et samlet indkøb af forsikringsafdækning.

Aftalekomplekset består af 2 kontrakter med tilhørende delkontakter (i alt 8 delkontrakter, der er defineret ved forsikringsgenstand og forsikringsbranche. Kontakterne er fordelt på 2 kontraktparadigmer: A og B, hvoraf kontrakt A er omfattet af nærværende udbud. Kontrakt B udbydes særskilt i henhold til reglerne i udbudslovens afsnit II.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning
Annonceret 27-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 27-02-2020 kl. 11.00
Deadline 27-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:097836-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed